Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hopp om tydligare regler för utlåning

Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel har nu inlett ett partsgemensamt arbete kring utlåning av apotekspersonal. Vi måste få till tydligare regler kring detta, säger Christer Borg, förhandlingschef på förbundet.

Formerna för utlåning av farmaceuter mellan apotek var ett tvisteämne i den nu avslutade avtalsrörelsen inom apotekssektorn.

– Vi får väldigt mycket frågor från våra medlemmar om det här. Man upplever att detta är något som gör tillvaron svårplanerad, det inkräktar på livet vid sidan om jobbet. Många undrar över vad man egentligen måste ställa upp på. En vanlig situation är att anställda på apotek som inte har söndagsöppet beordras att arbeta söndagar på närliggande apotek, säger Christer Borg.

För Sveriges Farmaceuter var frågan prioriterad i avtalsförhandlingarna vilket utmynnade i att två riktlinjer för utlåningen fördes in i avtalet.

Dessa handlar dels om att frivillighet ska gälla i första hand, dels att arbetsgivaren ska ta hänsyn till medarbetares möjligheter att förena arbete med familjeliv och socialt liv i övrigt.

Parterna kom också överens om att en gemensam arbetsgrupp ska arbeta fram ett gemensamt synsätt och en ny avtalstext vad gäller utlåning.

Nu har Sveriges Farmaceuters förhandlingschef Christer Borg och förbundsjurist Viktoria Juzovitskaja träffat Svensk Handel för att planera arbetet i gruppen.

– Vi vill värna våra medlemmars rättigheter enligt deras anställningsavtal. Framför allt vill vi tydliggöra i vilka situationer och i vilken omfattning apoteksanställda farmaceuter är skyldiga att arbeta på andra apotek än den egna huvudarbetsplatsen. Vi vill se att gränser sätts tidsmässigt, geografiskt och för utlåningens varaktighet samt att ersättningsnivån regleras, säger Christer Borg.

Under en serie möten i höst kommer arbetsgruppen att träffa arbetsgivarföreträdare och fackligt förtroendevalda från apoteksföretag.

Andra läser