Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ofta dålig koll på läkemedel utanför apotek

Försäljningen av läkemedel utanför apotek präglas av stora brister. Det konstaterar Läkemedelsverket i en ny rapport om handel med receptfria läkemedel.

Oanmäld handel med receptfria läkemedel är fortsatt den vanligaste inrapporterade bristen och en av de allvarligare, konstaterar Läkemedelsverket.

– Att läkemedel säljs i verksamheter där man saknar kännedom om eller kringgår regelverket är allvarligt. Vår samlade bedömning utifrån enkätsvar, bristrapporter, omvärldssignaler och myndighetens egen tillsyn är att många verksamhetsutövare fortfarande har en bit kvar för att leva upp till de krav som ställs, säger Katarina Fors, gruppchef på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Rapporten refererar bland annat en enkätstudie till kommunerna från 2014, där brister bland annat konstaterades när det gäller skyltning om åldersgräns och säljförbud för nikotinläkemedel vid misstanke om langning.

Fel gällande förvaring och exponering av läkemedel, avsaknad av egenkontrollprogram och dålig koll på utgångsdatum på läkemedel förekom också.

En av slutsatserna i tillsynsrapporten är att tydligare och enklare vägledning skulle ge verksamhetsutövarna bättre förutsättningar att kunna följa reglerna.

Läkemedelsverket ser också ett behov av att utveckla utbildningar och vägledning till kommunerna, även om det idag formellt inte ingår i Läkemedelsverkets uppdrag.

Dessutom kommer utökad fälttillsyn i samverkan med kommunerna att prioriteras. Flera av problemen kommer att beröras i Åsa Kullgrens pågående statliga apoteksutredning, skriver verket.

Andra läser