Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV: “Missriktad kritik”

Riksrevisionens rapport bygger på en granskning som påbörjades hösten 2013 och återger inte dagens verksamhet på ett balanserat och sakligt sätt, enligt nio företrädare för Läkemedelsverket. Viktiga slutsatser och rekommendationer i rapporten vilar på bristfällig grund, menar de.

Läkemedelsverket har nu replikerat i Svenska Dagbladet på den kritik som riktats mot myndigheten i en rapport från Riksrevisionen.

Nio företrädare för myndigheten, däribland generaldirektör Catarina Andersson Forsman, beskriver Riksrevisionens bild av säkerhetsarbetet som fragmenterad och missriktad.

“I vår faktagranskning av rapporten har vi identifierat brist på eller avsaknad av sakligt stöd för flera centrala påståenden, slutsatser och rekommendationer”, skriver man.

Skribenterna anser att de avgränsningar som gjorts i rapporten leder till en missvisande helhetsbild. “Exempelvis läggs fokus på enstaka typer av läkemedelssäkerhetsrapporter utan att sätta dessa lösryckta observationer i relation till det omfattande arbetet som rör säkerhetsfrågor”, skriver man.

“Vi välkomnar konstruktiv kritik av vårt arbete med läkemedelssäkerhet men är oroade över att kritiken i rapporten är missriktad och riskerar få negativa effekter”, avslutar skribenterna.

Andra läser