Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ger vägledning i grundläggande fråga

Vad är ett läkemedel? Frågan är högaktuell eftersom regeringen inom kort väntas avgöra frågan om de antroposofiska preparaten. Idag presenterar Läkemedelsverket en vägledning i begreppsdjungeln.

Ett läkemedel är en produkt som är till för att förebygga, behandla eller diagnosticera sjukdomar hos människor och djur.

Klassificeringen av produkter som antingen läkemedel eller exempelvis medicintekniska produkter och kosttillskott är dock ofta långt ifrån självklar.

Därför har Läkemedelsverket tagit fram en vägledning som både vänder sig till företag och privatpersoner. Syftet är att ge stöd så att man enklare kan ta ställning till om en produkt är ett läkemedel eller inte.

Dagens Medicins granskning av förkylningssprejerna Coldzyme och Coldfri i fjol aktualiserade att möjligheten att göra hälsopåståenden kring medicintekniska produkter är större än vad som gäller för läkemedel.

Frågan om läkemedelsbegreppets definition är högaktuell eftersom regeringen inom kort väntas ta slutlig ställning i den omtvistade frågan om de antroposofiska medlen, preparat som idag omfattas av en dispens från läkemedelslagen. I december förlängde regeringen dispensen för trettonde gången, fram till den 30 juni.

Andra läser