Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Snart kan det bli lättare att larma om problem på apotek

Apotekspersonal kan få stärkt meddelarskydd. Det framgår av direktiv till en ny statlig utredning, där Sveriges Farmaceuter får inflytande via sin förbundsjurist som anlitas som expert.

I en statlig utredning som lades fram 2013 föreslog att privatanställda i offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg ska omfattas av samma meddelarskydd som offentligt anställda.

Syftet var att stärka yttrandefriheten och öka allmänhetens insyn i offentligt finansierade men privatägda verksamheter. Utredaren ansåg dock att detaljhandel med läkemedel är ett eget verksamhetsområde som inte direkt ingår i vården, och inte heller är direkt offentligt finansierat. Därför föreslogs att apotek skulle undantas från det förstärkta meddelarskyddet, något som Sveriges Farmaceuter beklagade starkt i sitt remissvar 2014.

– Att i lagförslaget stoppa in apoteksverksamheten i ett detaljhandelsfack är en grov förenkling av verkligheten. Eftersom receptexpeditionen till stor del är offentligt finansierad har allmänheten ett intresse av insyn och uppföljning, säger Viktoria Juzovitskaja, förbundsjurist på Sveriges Farmaceuter.

– Det är viktigt att det finns en fungerande meddelarfrihet även för apoteksanställda. Eventuella missförhållanden eller risker för patientsäkerheten måste kunna komma till allmänhetens kännedom. Personalens anställning och integritet måste skyddas på samma sätt som inom andra verksamhetsområden när känsliga uppgifter lämnats till media.

Utredningen ledde inte till någon lagstiftning, i stället har den nya regeringen – som ett led i överenskommelsen med Vänsterpartiet om vinster i välfärden – tillsatt en kompletterande utredning om meddelarsskyddet.

Syftet är att gå längre och utöka meddelarsskyddet för privatanställda i andra verksamheter än inom skola, vård och omsorg.

I de nya kommittédirektiven anges specifikt apotek som en av de verksamheter där detta kan bli aktuellt, baserat på remissvar på den tidigare utredningen.

– Det är glädjande att apotekspersonal nu trots allt kan komma att omfattas av ett utökat meddelarskydd, säger Viktoria Juzovitskaja.

Hon har utsetts till en av experterna i utredningen, där hon kommer att representera Saco-förbunden.

– Jag ser fram emot ett spännande och viktigt arbete. Min första uppgift blir att skapa en referensgrupp med personer från övriga Sacoförbund och sedan definiera Sacofederationens perspektiv och mest prioriterade frågor, säger hon.

Utredningen leds av Carina Gunnarsson och ska vara färdig senast den 2 maj 2017.

Andra läser