Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bransch växer i omsättning och antal apotek

Apotekens samlade omsättning ökade markant under fjolåret – drivet av nya dyrare läkemedel. Det framgår av apoteksföreningens branschrapport som presenterades idag.

I några artiklar häromveckan skrev vi om den kraftiga ökningen av samhällets läkemedelskostnader under fjolåret.

Trenden avspeglas också i apotekens branschrapport som presenterades i morse. Apotekens samlade omsättning ökade kraftigt under fjolåret – 6,7 procent.

– Omsättningsökningen är till stor del driven av att vi sett allt fler nya och dyra läkemedel. Det är dock inte något som påverkar apotekens ekonomi i någon större utsträckning. Ökningen av antalet expedierade förpackningar av förskrivna läkemedel är betydligt mer blygsam, 0,6 procent, sa Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening, vid presentationen.

Apoteksmarknaden fortsätter även att växa mätt i apotek enligt branschrapporten. 31 nya öppenvårdsapotek etablerades under fjolåret, och utvecklingen tycks ha tagit ytterligare fart i år: 14 nyetableringar av apotek har gjorts bara under det första kvartalet 2016.

Antalet dosapotek halverades dock under fjolåret på grund av Apoteket AB:s konsolideringar – 6 stycken fanns vid årets början och 3 vid årets slut. Antalet sjukhusapotek inom slutenvården minskade från 38 till 31 medan distansapotek/e-handelsapotek ökade från 7 till 9.

Öppenvårdsapotekens öppettider fortsätter att utökas, trots att ganska många år passerat sedan omregleringen. Svenska apotek är idag i genomsnitt öppna 55 timmar i veckan jämfört med snittet 45 timmar i veckan före omregleringen och 52 timmar 2012.

För första gången redovisade branschrapporten i år utvecklingen för apotekens e-handel, som växer starkt. Sedan april 2015 har e-handeln ökat i omsättning från 80 miljoner kronor per månad till 120 miljoner. 4,4 procent av apotekens totala försäljningsvolym gick i februari i år via denna kanal.

Johan Wallér lyfte i övrigt bland annat fram förslaget om ”pharmacist only”-läkemedel, som föreningen arbetar för inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin, och att allt fler apoteksaktörer inlett samarbeten med vårdaktörer som Minutkliniken och Kry.se.

– Det här är en positiv utveckling där dagens satsningar främst är kopplade till internetlösningar. Jag tror att vi framöver kommer att se mer samarbeten med koppling till den traditionella sjukvården, säger Johan Wallér.

Apoteksföreningen arbetar för närvarande med en sammanställning av vilka hälsotjänster som genomförs på apotek internationellt. Arbetet genomförs av Thony Björk, tidigare ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Läs branschens årsrapport i sin helhet här.

Många av utvecklingstrenderna som redovisas i er branschrapport går åt samma håll år efter år. Skedde något särskilt större trendbrott för branschen under fjolåret?

– Jag tycker att 2015 var året då man började se en differentiering mellan de olika apoteksaktörerna, bland annat genom skillnader i sortimenten. Samtliga har dock valt att i första hand vara just apotek, säger Johan Wallér.

Andra läser