Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kronan överklagar TLV:s beslut

Kronans dispyt med TLV om utlämning av medicintekniska produkter går vidare. Apotekskedjan överklagar nu till Förvaltningsrätten.

I början av april beslutade TLV att mot vite på två miljoner kronor förbjuda Kronans Apotek att byta ut förskrivna medicintekniska produkter mot parallellimporterade från samma tillverkare.

Bakgrunden var anmälningar från företagen Medtronic och Axotan om att Kronan bytt ut förskrivna förbrukningsartiklar mot motsvarande parallellimporterade produkter som inte ingår i förmånen.

Igår skickade Kronan in en ett överklagande i ärendet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Kronan anför bland annat att beslutet är oprecist och otydligt, och att försäljningen av de parallellimporterade produkterna redan upphört. TLV:s beslut är därför inte är nödvändigt för efterlevnaden av förmånslagen, skriver Kronan.

Andra läser