Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Apoteken borde ha hjärtstartare”

BLOGG: Apoteken kan rädda fler liv än vad de gör idag. Tänk om man visste att alla apotek hade hjärtstartare, skriver farmacie doktor Anders Cronlund.

Behandlingen av hjärt-kärlsjukdomar har de senaste decennierna gjort stora framsteg. Blodtryckssänkande läkemedel, rytmstabiliserare, blodproppshämmare, sekundärprofylax med statiner med mera.

Trots dessa förbättringar är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i Sverige. En förklaring är vår ”nya” livsstil med olämplig kost och mycket stillasittande. En annan är att tiden för behandling av en infarkt eller ett hjärtstopp är knapp. För varje minut som går efter ett hjärtstopp minskar överlevnaden med 10 procent, dvs efter 10 minuter är risken för död överhängande.

Möjligheten till överlevnad utanför sjukhus i Stockholm län är drygt 10 procent bland dem som fått hjärtstopp. En fördubbling är möjlig, vilket data från ett antal städer i andra länder visat.

Sjukvården har optimerat omhändertagandet av inkommande patienter och allt fler människor är bekanta med hjärt-lungräddning, HLR, vid hjärtstopp.

Först ska du konstatera hjärtstopp genom att se om personen reagerar vid beröring och kolla andningsstillestånd genom att lyssna nära. Tag reda på var du befinner dig och ring eller be någon ringa 112. Börja därefter med 30 hårda tryckningar över bröstkorgen följda av två inblåsningar av luft och så åter 30 kompressioner osv. Detta är jobbigt så försök att få en avbytare. Om du känner obehag för inblåsningar så arbeta bara med kompressioner.

Ett bättre alternativ, om möjligt, är att använda hjärtstartare (defibrillator). Hjärtstartarna är självinstruerande och därför lätta att använda. I Sverige finns ca 40 000 startare utanför sjukvården och även en app att ladda ner från hjärt-lungfondens hemsida, som visar alla tillgängliga startare i närheten av telefonen. Bättre hade det varit om den visade den närmast tillgängliga eftersom det tar tid att välja i mängden.

Ännu bättre hade det varit om man visste att alla apotek hade en hjärtstartare. Nu finns skyltar utanför en del affärer och i en del gallerior, men då räddaren ofta är uppjagad minskar vederbörandes förmåga att orientera sig. Tänk om man visste att på apoteket där finns en hjärtstartare. Det vore ganska naturligt med hänsyn till att många av apotekens övriga insatser också syftar till att rädda liv.

Jag har mailat och fått svar från Hjärtat, Apoteket och Kronan. Ingen av kedjorna har en bild/förteckning över om några apotek har en startare. Vi kan utgå ifrån att det i praktiken inte förekommer.

Kronan avser att utbilda 14 medarbetare i HLR, men planer på att förse apoteken med startare saknas.

Tillgången på hjärtstatare är avgörande för att rädda liv vid hjärtstopp. Alla ambulanser har förstås startare, men den genomsnittliga utryckningstiden på landsbygden är 10-13 minuter och i Stockholm 5-6. Även många brandbilar har utrustningen liksom polisbilar, men de ingår ännu inte i larmkedjan.

Bättre kan vi!

Anders Cronlund

Fotnot: Fakta för artikeln har hämtats från Medicinsk vetenskap nr 1/2016. Om du som läsare själv vill göra en insats vid hjärtstopp, anmäl dig som sms-livräddare hos hjärtstartarregistret.se. Utbildning ingår.

Andra läser