Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny väg föreslås mot antibiotika

En premie som betalas till läkemedelsföretaget – oavsett om läkemedlet används eller inte. Tanken ingår i Lif:s nya förslag för att få fart på utvecklingen av antibiotika.

Lif presenterade en ny hälsoekonomisk modell för utveckling av antibiotika vid ett rundabordsmöte med regeringskansliet och andra branschaktörer igår, den 8 mars, skriver life-time.se.

Tanken är att skapa bättre incitament för läkemedelsutveckling inom området.

På grund av risken för resistensutveckling bör antibiotika bara används när det verkligen behövs. Denna drivkraft gör att de traditionella incitamenten för kommersiell läkemedelsutveckling motverkas.

I Lifs förslag till ny ersättningsmodell beräknas de besparingar som läkemedlet antas ge om det är ett ytterligare behandlingsalternativ eller om det är det första läkemedlet på området. Det nya antibiotikats hälsoekonomiska värde ligger sedan till grund för en premie som betalas oavsett om det används eller ej.

Arbetet är i sin linda och Lif vill gärna gå vidare och utveckla en praktiskt genomförbar modell i dialog med regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, landstingen med flera.

– Lyckas vi få till en fungerande modell som samtidigt stimulerar utveckling av nya antibiotika och har en tydlig kontroll över användningen tror jag att många andra länder kommer att vara intresserade och följa efter, säger Karolina Antonov, analyschef på Lif, till Life-time.se.

Andra läser