Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill höja avgifter kraftigt

Läkemedelsverket har inte fått höja avgiftsnivåerna för ansökande läkemedelsföretag sedan januari 2011. Nu backar Ekonomistyrningsverket upp LV:s nya krav på kraftiga avgiftshöjningar. Ansökningsavgifterna föreslås höjas med i snitt 32 procent.

Läkemedelsverkets verksamhet är till stor del finansierad av avgifter från de läkemedelsföretag som ansöker om olika typer av godkännanden.

Sedan flera år går dock läkemedelskontrollen med förlust. Trots att verket flera gånger på senare år efterlyst en möjlighet att få höja avgifterna hos Socialdepartementet, har verket inte fått klartecken för detta sedan 2011.

Verket hade 2015 en total avgiftsintäkt på 575 miljoner kronor, medan samma verksamhet genererade kostnader på 597 miljoner kronor.

Läkemedelsverket har nu återigen föreslagit nya, höjda avgifter, i detta fall för perioden 2017-2020. I vissa fall innebär förslaget mycket kraftiga avgiftshöjningar. LV siktar i förslaget på att nå full kostnadstäckning 2020.

I ett samrådsyttrande backar nu Ekonomistyrningsverket, ESV, upp Läkemedelsverkets krav på att få höja avgifterna. ESV ser positivt på LV:s strävan att uppnå kostnadstäckning men vill att LV framöver ”verkar för en jämnare avgiftsutveckling så att språngvisa, kraftiga avgiftsförändringar om möjligt undviks”.

Sammanfattningsvis ger LV:s aktuella förslag en genomsnittlig avgiftsökning med 18 procent.

Den genomsnittliga ökningen för ansökningsavgifter uppgår dock till hela 32 procent, medan förslaget om nya årsavgifter innebär en genomsnittlig höjning med 13 procent.

En av de avgifter som höjs mest i LV:s förslag är ansökan om registrering av ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Den avgiften föreslås höjas från dagens 100 000 till 250 000 kronor.

Andra läser