Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kliniska apotekare i syd breddar arbetet

Ängelholms sjukhus är ett av landets apotekartätaste sjukhus – här arbetar tre apotekare gentemot fem avdelningar och en minnesmottagning. Inom kort breddas deras arbete till en vårdcentral med äldremottagning.

De kliniska apotekarna i Ängelholm är anställda på enheten för kognitiv medicin. Här genomförs bland annat minnesutredningar och även i dessa är apotekarna delaktiga.

Apotekarna ingår i det treåriga jätteprojektet Hälsostaden i Ängelholm där sjukhus, primärvård och kommunal äldreomsorg samlats i en förvaltning med gemensam budget. Satsningen startade hösten 2013, men apotekare har funnits på sjukhuset ända sedan 2009.

Huvudfokus ligger på läkemedelsgenomgångar.

– Vi arbetar enligt den så kallade Skånemodellen och har vid sidan om det flera nytänkande projekt. I ett större projekt på minnesmottagningen tittar vi nu exempelvis på patienternas antikolinerga börda, berättar Karin Tunér, en av apotekarna på Ängelholms sjukhus.

Inom kort är det tänkt att de tre apotekarna delvis även ska arbeta på en vårdcentral i Ängelholm som har en äldremottagning.

– Det är lite oklart exakt när det kan starta. Får vi som vi vill kommer det att handla om en heltid i öppenvården. I början kommer vi att arbeta på den vårdcentral som finns inom Hälsostaden, men förhoppningsvis kan det längre fram utökas till fler vårdcentraler, säger Karin Tunér.

Nyligen genomförde apotekarna i Ängelholm en granskning av läkemedelslistor, som visade på en hög frekvens av fel i listorna. Felen uppstod ofta när patienter flyttades mellan olika vårdinrättningar.

Andra läser