Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekens roll en viktig fråga

Förbättra möjligheterna till kommunikation mellan apoteken och förskrivaren. Det efterlyste de flesta paneldeltagarna vid dagens seminarium med den nya apoteksutredaren Åsa Kullgren.

Åsa Kullgren, jurist, tidigare landstingsråd och nybliven apoteksutredare, gav sin syn på sitt uppdrag på ett möte i Dagens Medicin och Dagens Apoteks regi i Stockholm i förmiddags.

Sedan i måndags är hon i gång med arbetet. Åsa Kullgren började med att summera det hon ser som utredningens fokus: ”en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning”. Två viktiga begränsningar är att handelsmarginalen ska lämnas i orubbat bo och att förslagen på totalen inte får vara kostnadsdrivande.

Hon delade in utredningsuppdraget i fyra områden: en generell översikt av apoteksmarknaden, tillgänglighet/säkerhet/service, kompetensutveckling/apotekens roll samt tillstånd/tillsyn.

Vilka av dessa frågor bedömer du att ni kommer att behöva fokusera mest på?

– Min bedömning är att det är tillgänglighet, säkerhet och service samt apotekens roll, sa Åsa Kullgren.

Ett viktigt deluppdrag, enligt Åsa Kullgren, är att analysera situationen kring rådgivningen på apotek och överväga åtgärder.

Tidigare till viss del utredda frågor som 24-timmarsregeln, returrätt, stopptider hos partihandeln, omfördelning av lager och apotekstäckning i hela landet – där jämförelser med Danmark och Norge ska göras – är också aktuella.

– ”Nu får du väl se till att apoteken har läkemedlen inne” uppmanade min pappa mig när jag berättade om mitt nya uppdrag, berättade Åsa Kullgren.

Enligt kommittédirektiven ska en skyldighet för apotek att erbjuda hemleverans av läkemedel, i de fall som önskade läkemedel inte finns inne, utredas. Det var dock något som inte föll i god jord bland deltagarna på frukostmötet. Flera deltagare avrådde utredaren från att lösa problem genom att öka regleringen ytterligare inom apotekssektorn.

– Det är svårt att förvänta sig innovation inom receptbelagt om man måste tjäna pengar på handelsvaror. Skulle regleringen öka ännu mer inom Rx skulle det knappast öka apotekens benägenhet att satsa på att utveckla tjänster, sa Jens Berlips, vd för Apoex och en av paneldeltagarna.

Utredningen ska också analysera hur apotekens roll i arbetet för en bättre läkemedelsanvändning kan utvecklas. Utvecklingen av tjänster efter omregleringen ska analyseras och sjukvårdshuvudmännens syn på de befintliga tjänsterna ska inhämtas. Det senare uppskattades inte av Andreas Rosenlund, kommunikationsdirektör på Kronan.

– Att utredningen tar ett grepp om farmaceutiska tjänster är positivt, men det är märkligt att landstingen ska bedöma tjänsternas värde, sa han.

På tillsynsområdet lyfte Åsa Kullgren att många instanser är involverade i tillsynen av apotek, och att kommunernas förutsättningar att utöva tillsyn över försäljning av receptfritt i butiker ofta är begränsade.

– Idag finns inga möjligheter för mindre kommuner att exempelvis dela på en inspektör. Det kan vara något för utredningen att titta på, sa Åsa Kullgren.

I paneldiskussionen tyckte alla deltagare – som representerade grossister, landsting och flera av apoteksaktörerna – att det är bra att utredningen kommit till.

Svårigheterna för apoteken och vården att kommunicera med varandra framstår som ett allt tydligare identifierat problem inom apotekssektorn. I princip alla paneldeltagare efterlyste med emfas bättre möjligheter att kommunicera mellan apotek och förskrivare.

Flera av apoteksföreträdarna beklagade att periodens vara-systemet ska lämnas orubbat av utredningen.

– Det här systemet är en dagligen pågående katastrof ute på apoteken, sa Andreas Rosenlund.

Åsa Kullgren ska presentera sin utredning för sjukvårdsministern senast den 31 december i år.

Andra läser