Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Ger oss fler verktyg”

Direktavtal mellan landsting och läkemedelsföretag som ger landstingen rabatter kan möjliggöras efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Ett välkommet, kompletterande verktyg för den offentliga sidan, tycker Magnus Thyberg, chef för SLL:s läkemedelsenhet.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade igår dom i det omdiskuterade så kallade Cimzia-fallet, som Svensk Farmaci skrivit mycket om tidigare.

Domstolen går emot tidigare instanser, och fastslår att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå vissa prisöverenskommelser med läkemedelsföretag saknar författningsstöd.

Domen kan läsas här.

Domen välkomnas av Magnus Thyberg, apotekare och chef för Stockholms läns landstings (SLL) läkemedelsenhet.

SLL har i dagsläget två liknande avtal med läkemedelsföretag som berör preparaten etanercept (Enbrel) mot bland annat reumatoid artrit och cancerläkemedlet lenalidomid (Revlimid) mot multipelt myelom.

– Domen är inte helt glasklar men den fastslår att TLV inte har möjlighet att utöva tillsyn i sådana här sammanhang. Min bedömning är att domen inte kommer att påverka det nuvarande trepartssamarbetet mellan företagen, landstingen och TLV, säger Magnus Thyberg.

– Men utslaget innebär att vi, genom möjligheten att teckna direktavtal med företag, får ytterligare verktyg på den offentliga sidan som kan användas i vissa verksamhetsnära situationer. Man kan se det som att vi får ett komplement till TLV:s förmånsbeslut och omprövningar.

Mer information senare.

Andra läser