Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Verket JO-anmäls

Läkemedelsverket har JO-anmälts för hanteringen av den höga chef som tidigare i år avstängdes från sin tjänst och sedan sades upp. KOMPLETTERAD 13:05

Det var i våras som en hög chef på Läkemedelsverket först stängdes av och sedermera, efter beslut av personalansvarsnämnden (PAN), sades upp.

Läkemedelsverket, dess tillförordnade generaldirektör Inger Andersson och verksjuristen Sarah Svenblad har nu JO-anmälts för påstådda formella fel i hanteringen av ärendet.

Bakom anmälan står Karl-Gustav Wahlund, professor emeritus i Lund.

– Jag känner den tidigare chefen sedan länge och tog del av vad som hänt i augusti. Verkets hantering av det här ärendet är förskräcklig, ett övergrepp. De har agerat helt emot lagar och förordningar, säger Karl-Gustav Wahlund.

En del av anmälan tar fasta på att den tillförordnade generaldirektören Inger Andersson inte är behörig att själv besluta om avstängning av en anställd, vilket hon gjort. Enligt anmälaren skulle detta ha gjorts av PAN.

Förutom myndighetens eget regelverk anser anmälaren att Inger Andersson brutit mot en förordning, en arbetsordning och en myndighetsförordning. Dessutom har hon enligt anmälaren brutit mot en av Sveriges grundlagar som stipulerar allas likhet inför lagen samt krav på myndigheter att iaktta saklighet och opartiskhet.

En annan del av anmälan gör gällande att protokollet från personalansvarsnämndens möte den 17 juni inte är justerat och därför inte kan vara giltigt. En namnteckning och datum för undertecknande av ordföranden saknas. ”Det kan därmed inte legalt användas som underlag för något agerande från myndigheten” skriver Karl-Gustav Wahlund.

Svensk Farmaci kontaktade Läkemedelsverket för en kommentar.

– Läkemedelsverket har inte ännu beretts möjlighet att yttra sig över den aktuella anmälan till JO och har därför idag inga kommentarer i ärendet, hälsar Joakim Brandberg, chefsjurist.

Andra läser