Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt fler apotekare står utan arbete

Arbetslösheten bland apotekare ökar i Sverige enligt siffror från Arbetsförmedlingen, vilket delvis kan förklaras av de stora flyktingströmmarna. Av 217 öppet arbetslösa apotekare i landet i oktober var 184 födda utanför EU. KORRIGERAD 7 DEC

Den öppna arbetslösheten bland apotekare fortsätter att öka i Sverige.

217 personer med apotekarexamen var i oktober registrerade som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det innebär att uppskattningsvis 5,4 procent av apotekarna var öppet arbetslösa då, att jämföra med helåret 2014 då den genomsnittliga öppna arbetslösheten för apotekare var 4 procent.

184 av de 217 öppet arbetslösa apotekarna i oktober är födda utanför EU/EES.

– Andelen utomeuropeiskt födda är mycket stor bland de arbetslösa vilket kanske inte är konstigt sett till de stora flyktingströmmarna på senare tid, som fört med sig många apotekare. Geografiskt är absolut flest utomeuropeiskt födda apotekare skrivna i Västra Götaland, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Vi återkommer till arbetslöshetsstatistiken för receptarier längre fram.

I dag, fredag, anordnar Arbetsförmedlingen med flera en hälso- och sjukvårdsmässa för nyanlända flyktingar i Stockholm.

Arbetsgivare, fack, myndigheter med flera ger invandrade apotekare och andra yrkeskategorier i vården information, stöd och ingångar till den svenska arbetsmarknaden.

FOTNOT: En öppet arbetslös är en person som aktivt söker arbete, d v s är inskriven hos arbetsförmedling, men saknar sysselsättning.

Andra läser