Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kritiserat tv-inslag om apotek frias

SVT:s inslag i våras om ett apotek som påstods ha nekat att expediera preventivmedel till en 13-årig flicka friades av Granskningsnämnden. Nämnden tar fasta på att det aktuella apoteket inte pekades ut. Men beslutet får kritik. KOMPLETTERAD 1 DECEMBER

Det var i våras som en artikel i RFSU:s tidning Ottar fick spridning i flera medier, och föranledde inslag och debatt i TV-kanaler. I artikeln påstås apotek ha nekat flickor i yngre tonåren att hämta ut p-piller och andra preventivmedel.

Peter Gyllbäck, läkemedelsansvarig på det apotek som pekades ut i artikeln, tycker att mediebevakningen, i synnerhet ett inslag i SVT:s Aktuellt, gav en helt förvrängd bild av vad som faktiskt hände.
Därför anmälde han SVT-inslaget till Granskningsnämnden för radio och TV (GRN).

– Vi har bara gjort vårt jobb i det här fallet, vilket även Läkemedelsverket anser. Den bild som mediebevakningen har gett är att vi lagt in moraliska ställningstaganden. Detta har i sin tur lett till att vi helt felaktigt blivit sammankopplade med Ja till livet-rörelsen, sa Peter Gyllbäck i en av Svensk Farmacis artiklar i våras.

Nu har Granskningsnämnden beslutat i ärendet.

Nämnden friar inslaget och anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Granskningsnämndens motivering lyder så här:

”Granskningsnämnden konstaterar att inslaget handlade om att barnmorskor ansåg att apotekspersonal nekat att expediera unga tjejer preventivmedel av moraliska skäl och att detta exemplifierades av en händelse som skett på ett apotek i Nacka. Enligt nämndens mening var inslaget inte utformat på ett sådant sätt att ett enskilt apotek pekades ut. Att någon företrädare för apoteket i Nacka inte fick möjlighet att bemöta kritiken strider därför inte mot kravet på opartiskhet. Att det i inslaget inte gavs en fullständig bild av omständigheterna i det specifika fallet på apoteket i Nacka strider inte heller mot kravet på saklighet”.

Timbros medieinstitut kritiserar nämndens beslut. I en artikel på institutets hemsida poängteras att det gavs tillräcklig information för att tittare som ville veta apotekets namn lätt kunde hitta det på tidningen Ottars webbsida.

”Som regelverket fungerar idag kan alltså en nyhetsredaktion publicera kritiska uppgifter, hänvisa till ett annat medium där den kritiserade parten namnges, och därmed komma undan kravet på att kritik ska få bemötas. Frågan är om inte hela idén med att medier tar ansvar för att kontrollera att kritiska uppgifter stämmer, och att den kritiserade får bemöta, i så fall faller” skriver Rola Rassam och Mats Olin på Timbros medieinstitut.

Att flickan nekades hämta ut sitt recept berodde enligt Peter Gyllbäck på att det var felskrivet. Läkemedelsverket har också konstaterat att apoteket agerat enligt gällande föreskrifter. Dessa båda uppgifter framkom inte alls i inslaget.

Men utlämnandet av den informationen utgör inte grund för kritik, anser nämnden.

“De specifika invändningar som anmälaren anför gällande receptets formulering … måste anses vara mindre avgörande i sammanhanget” skriver SVT i sitt bemötande av anmälan.

Och Granskningsnämnden resonerar alltså på ett liknande sätt. “Att det i inslaget inte gavs en fullständig bild av omständigheterna i det specifika fallet på apoteket i Nacka strider inte mot kravet på saklighet”, skriver nämnden i sitt beslut.

FOTNOT: Ottars chefredaktör Carolina Hemlin har reagerat på uppgiften i denna artikel om att apotekets namn var utskrivet i den ursprungliga Ottar-artikeln. Enligt henne är detta påstående felaktigt, se separat artikel.