Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Inget julbord om resultatmål inte nåtts

Kronans Apotek i södra Skåne ställer in alla julbord för apotekspersonal vars apotek inte nått sina budgeterade resultat. Åtgärden andas mer 1950 än 2015, anser Sveriges Farmaceuters ordförande.

Beslutet har fått flera av Sveriges Farmaceuters medlemmar att reagera. Regionchefen för Kronans Apoteks region Skåne Syd gav beskedet i ett gruppmejl till alla apotekschefer i regionen i mitten av november.

”Vi har i Driftsgruppen beslutat att ställa in alla julbord för de enheter som inte uppnår sitt budgeterade resultat (EBITDA), detta påverkar alla från servicekontoret ända ner till apoteksnivå”, skrev han.

”Med bakgrund av det tapp som vi gör på vårt resultat så har vi tyvärr inte råd att lägga pengar på julaktiviteter. De apotek som har dispens från detta är de som nått upp till sitt EBITDA”, fortsatte regionchefen i e-postmeddelandet.

Åtgärden drabbar alltså inte bara förlusttyngda apotek, utan även enheter vars resultat hamnat något under det budgeterade.

Sveriges Farmaceuter anser inte att beslutet är föredömligt.

– Jag blev mycket förvånad när jag tog del av detta agerande, som i min värld snarast påminner om företagsledande på 1950-talet. Kronan har muskler och borde kunna investera i sina medarbetare som är företagets största tillgång. Stora delar av modern organisationsteori vittnar om vikten av att involvera och motivera sin personal. Man kan undra hur detta bidrar till att personalen uppnår sina resultatmål, säger Kristina Fritjofsson, förbundsordförande.

Andra läser