Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Simpel alarmism från Apoteket AB”

Apoteket AB har sagt adjö till cykliska silikoner i sina produkter och marknadsför detta i en bred kampanj. Men kampanjen får hård kritik av branschföreningen KTF för att spela på konsumenters rädsla. Den kan dessutom strida mot en EU-förordning, enligt KTF.

Apotekets kampanj lyfter bland annat fram misstankar om att cyklotetrasiloxane i hög halt påverkar fertiliteten, och att cyklopentasiloxane kan påverka lever och andningsorgan i hög halt.

För säkerhets skull säger sig bolaget ha valt att rensa bort alla cykliska silikoner från sina apotekshyllor.

Bolaget erbjuder också 25 procents rabatt på valfri hudvårdsprodukt till kunder som lämnar tillbaka produkter som innehåller någon av fyra cykliska silikoner.

Apoteket AB har också uttryckt att man hoppas att “alla andra som säljer hud- och hårvård gör likadant”.

På Apoteket AB:s hemsida förklarar toxikologen Winta Woldai rationalen bakom Apoteket AB:s beslut i frågan.

KTF, Kemisk-tekniska leverantörsförbundet, har reagerat kraftigt på kampanjen. I ett brev till Apoteket AB:s vd Ann Carlsson Meyer skräder förbundets vd Olof Holmer inte orden.

Apoteket anklagas för såväl vilseledande marknadsföring, misskreditering av konkurrenter och falska påståenden om riskerna med cykliska silikoner.

Ämnena är vid normal exponering inte alls är så farliga som Apotekets kampanj ger intryck av, hävdar KTF.

Enligt en rapport från EU:s expertorgan SCCS krävs exempelvis en extrem användning av produkter med cyklopentasiloxane – minst 15 produkter samtidigt – för att exponeringen ens ska bli en hundradel av en nivå där problem misstänkts kunna uppstå men inte kunnat påvisas, skriver KTF.

Apoteket AB hänvisar i sitt ställningstagande kring ämnesgruppen till samma SCCS-rapport.

– Apoteket är mig veterligen helt ensamma om de märkliga slutsatser de drar av denna rapport, säger Olof Holmer till Svensk Farmaci.

KTF upplyser i brevet också Apoteket AB om EU-kommissionens förordning 655/2013 om gemensamma kriterier för påståenden om kosmetiska produkter. Där framgår att ”påståenden om kosmetiska produkter ska vara objektiva och får inte vara nedsättande mot konkurrenterna eller mot ingredienser som används lagenligt”.

”Vi är förvånade över att en aktör som Apoteket AB, med stort förtroendekapital i samhället, i denna fråga hemfaller åt till synes simpel alarmism”, skriver Holmer.

Enligt Holmer har KTF:s medlemmar och andra reagerat kraftigt på Apoteket AB:s kampanj. “Det är vår uppriktiga förhoppning att Apoteket AB besinnar sig i denna situation då vi inte tror att någon egentligen är betjänt av eventuella juridiska processer”, avslutar Holmer.

Apoteket AB har enligt Olof Holmer ännu inte svarat på brevet.

– De kan få några dagar till på sig, säger han.

Eva Fernvall, kommunikationsdirektör på Apoteket AB, bekräftar till Svensk Farmaci att bolaget ännu inte hunnit besvara brevet.

Svensk Farmaci skriver mer när vi fått del av Apoteket AB:s synpunkter på kritiken.

Andra läser