Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

P-medel inom förmån görs kostnadsfria för unga

STATSBUDGETEN: På vårdområdet ersätts kömiljarden med en professionsmiljard och landstingen får en miljard extra. Preventivmedel inom förmånen görs kostnadsfria för unga under 21 år från 2017.

Först ett år efter valet har regeringen nu presenterat en fullständig statsbudget.

På sjukvårdsområdet görs en rad större omprioriteringar och resursförstärkningar.

En miljard kronor avsätts för att främja hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning och stimulera en bättre och effektivare användning av medarbetarnas kompetens (“professionsmiljard”).

Detta ersätter den tidigare samordnings- och tillgänglighetsmiljarden (”kömiljarden”).

Regeringen aviserar också att preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna ska göras kostnadsfria för unga under 21 år från den 1 januari 2017.

Idag är det bara fyra landsting som erbjuder unga preventivmedel gratis.

Reformen med gratis preventivmedel har Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen, enligt Dagens Medicin.

Satsningar görs också på kostnadsfri mammografi, kvinnohälsa och inom psykisk ohälsa hos barn och unga.

SKL välkomnar satsningarna inom kommunernas och landstingens verksamheter.

– Många kommuner och landsting befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. Med de utmaningar som kommuner och landsting står inför så är satsningarna välkomna, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, i ett pressmeddelande.

Vi skriver mer om statsbudgeten senare.

Andra läser