Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Tydligt förbättrad rapportering 2015”

Ordföranden i Svensk reumatologisk förening och tre andra läkare replikerar på Svensk Farmacis artikel om rapportering av biologiska läkemedel i nummer 3/15.

Vi vill börja med att tacka för att Svensk Farmaci lyfter frågan om batchnummer i biverkningsrapporter.

Det är en angelägen fråga för ökad patientsäkerhet vid behandling med biologiska läkemedel, som ytterligare accentueras i och med introduktion av biosimilarer under 2015 (infliximab) och 2016 (etanercept).

I biverkningsrapporterna som genereras från Svensk reumatologis kvalitetsregister SRQ är andelen angivna batchnummer för rapporterna avseende infliximab hittills 75 procent under 2015, jämfört med 17 procent under 2014 vilket talar för en framgångsrik implementering i hälso- och sjukvården inom den reumatologiska specialistvården.

En aktuell utmaning är hur batchnummer ska kunna rapporteras för biologiska läkemedel med subkutan administrering eftersom detta sköts av patienten själv.

Förpackningen hanteras inte av hälso- och sjukvården, som däremot är ålagda att ange batchnummer i biverkningsrapporter. Det krävs därmed att de parter som hanterar förpackningar, apoteken och/eller patienterna själva, utarbetar rutiner för att registrera batchnummer vid utlämnande av läkemedel på apotek eller vid patientens administrering.

Detta nummer behöver sedan enkelt kunna återfinnas om en biverkan behöver rapporteras. Vi ser framemot en teknisk utveckling i närtid involverande alla intressenter så att hälso- och sjukvårdens rapporteringsskyldighet enkelt kan fullgöras.

Sofia Ernestam, registerhållare SRQ, överläkare, med dr, Karolinska universitetssjukhuset

Johan Askling, forskningsledare ARTIS, professor, Karolinska Institutet

Ralph Nisell, ordförande Svensk reumatologisk förening, överläkare, docent, Karolinska universitetssjukhuset

Boel Mörck, vice ordförande Svensk reumatologisk förening, verksamhetschef reumatologkliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset

Andra läser