Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Systematiskt förtal” av den avstängda chefen

Professor Gert Ragnarsson, mångårig chef och tidigare medlem av ledningsgruppen på Läkemedelsverket, försvarar den avstängda chefen i ett yttrande till Socialdepartementet. Anklagelserna mot chefen går långt utanför anständighetens gränser, skriver han.

Professor Gert Ragnarsson har under flera år haft en rad chefspositioner på Läkemedelsverket – han har bland annat varit direktör för tillsynsområdet, enhetschef för verksamhetsområde utveckling och dessutom under knappt sex år medlem av verkets ledningsgrupp.

Sedan månadsskiftet maj/juni är han pensionerad från verket.

Gert Ragnarsson har reagerat starkt på hur den chef på verket som avstängts för misstänkta tjänsteförseelser – se artiklar länkade nedan – behandlats, och har därför skrivit ett yttrande i frågan som han skickat till Socialdepartementet.

Svensk Farmaci har idag begärt ut yttrandet.

Gert Ragnarsson riktar där svidande kritik mot den utredning som gjorts i ärendet – och kommenterar flera av anklagelsepunkterna mot chefen.

Ragnarsson anser det vara uppenbart att det funnits en inflytelsekonflikt med en av chefens kollegor i bakgrunden och att det finns några medarbetare på verket som chefen kommit allvarligt på kant med.

”Det som för mig, med nästan 40 års erfarenhet av chefspositioner i olika organisationer, är förbluffande och skrämmande, är vilka medel man är beredda att ta till för att vinna den här konflikten. De olika bilagorna innehåller mängder med rykten, insinuationer, påståenden samt antaganden kring XX motiv som det saknas belägg för. Det ger en bild av att man systematiskt försöker förtala och misskreditera XX för att kunna hävda avsked på grund av ”personliga skäl” på ett sätt som enligt min både etiska och rättsliga uppfattning går långt utanför anständighetens gränser”, skriver Ragnarsson.

Rykten och skvaller används som argument utan möjlighet att bedöma hur många eller få som står för dessa rykten och vilket underlag de i sin tur anser sig ha, fortsätter han.

Gert Ragnarsson ger också sin version av flera av de specifika händelser som chefen lagts till last i utredningspromemorian.

Han avslutar med att betona att han inte har några personliga intressen av att yttra sig i ärendet, han umgås till exempel inte privat med chefen.

I tisdags sammanträdde personalansvarsnämnden på Läkemedelsverket.

Tisdagens möte ajournerades dock utan beslut i sakfrågan.

Andra läser