Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LIF omorganiserar

Läkemedelsindustrins branschorgan LIF omorganiserar för att skapa en mer flexibel och projektorienterad organisation. Personalstyrkan på kansliet minskas, vissa medarbetare får förändrade arbetsuppgifter och branschföreningen överväger att flytta till mindre lokaler.

Målet med omorganisationen är, enligt LIF:s vd Anders Blanck, att möta de förändringar som den forskande läkemedelsbranschen genomgått på senare år.

Vad innebär omorganisationen konkret?

– LIF kommer att gå över till en mindre och mer flexibel organisation, och som har ett mer projektorienterat arbetssätt än idag. Personalstyrkan kommer att minskas och utöver detta så kommer vissa medarbetare att få förändrade arbetsuppgifter och förändrade tjänster. Förändringarna kommer att genomföras inom de närmaste månaderna för att den nya organisationen ska vara på plats under hösten 2015. Utöver detta tittar vi också på möjligheterna att flytta till mindre och mer ändamålsenliga lokaler, säger Anders Blanck.

Varför gör ni detta?

– Den forskande läkemedelsbranschen och dess omvärld har genomgått stora förändringar de senaste åren, och medlemsföretagen möter idag en betydligt mer komplicerad situation i Sverige än tidigare. LIF har därför under 2014 och 2015 arbetat med att stärka stödet till sina medlemmar, bland annat genom att ändra strukturen för medlemsverksamheten i form av olika kommittéer, arbetsgrupper med mera.

– Vi slutför under sommaren de sista delarna av detta. Vi har också gjort omfattande förändringar när det gäller våra kommunikationskanaler, helt ny hemsida, LIFe-time med mera, och inte minst har vi lanserat en helt ny FASS.se. Det som återstår är att anpassa LIF:s kansli till den nya situationen och de genomförda förändringarna, och det finns ett behov av att sänka LIF:s totala kostnader, säger Anders Blanck.

Andra läser