Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Apoteksbransch och regering borde inspireras”

Regeringen borde titta närmare på de norska initiativen på läkemedels- och apoteksområdet inför direktiven till den nya läkemedelsutredningen, anser SFa:s förbundsordförande. Och apoteksbranschen borde göra som i Norge och av egen kraft starta något i stil med ”Medisinstart”, säger hon.

Kristina Fritjofsson, Sveriges Farmaceuters ordförande, välkomnar till stor del de förslag på läkemedelsområdet som den norska hälsoministern presenterade förra veckan.

– Jag hoppas att sjukvårdsministern och hans departement tar intryck av det positiva som görs i Norge där man visar möjligheter som finns att utveckla läkemedels- och apoteksområdet och särskilt farmaceutens roll. Inte minst inför utarbetandet av direktiven inför den nya apoteksutredningen. Mycket av det här skulle kunna genomföras i Sverige, säger Kristina Fritjofsson.

Hon uppskattar också förslagen om att stärka den läkemedelsrelaterade forskningen. Bland förslagen ingår bland annat en satsning på att förstärka infrastrukturen för kliniska studier.

Den norska regeringen föreslår också en utredning av en ny kategori receptfria läkemedel där köp måste föregås av rådgivning från farmaceut.

Förslaget påminner om ett initiativ som tre svenska aktörer tog i fjol inom ramen för den Nationella läkemedelsstrategin, NLS.

– Att skapa en ny kategori som i England, med vissa OTC som bara får köpas efter att man rådgjort med en farmaceut, vore ett steg i helt rätt riktning.

Den norska regeringen vill också utvärdera huruvida en samhällsfinansierad tjänst kan skapas mot bakgrund av resultaten från branschens eget projekt Medisinstart.

– Här tycker jag att det är synd att branschen i Sverige än så länge inte visat någon vilja att av egen kraft initiera ett projekt liknande det i Norge och också utvärdera utfallet. Jag har själv gjort påstötningar om detta men intresset har tyvärr varit svalt. Kostnaden borde inte vara något större hinder, säger Kristina Fritjofsson.

Andra läser