Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill lösa problem kring generika på annat sätt

Apoteksföreningen anser att ändrade regler för det generiska bytet skulle ge mycket bättre effekter än generisk förskrivning. Sveriges Farmaceuter vill se generisk förskrivning – men på frivillig bas.

Debatten om generisk förskrivning fortsätter.

Sveriges Apoteksförening kommenterade idag frågan i ett inlägg i Svenska Dagbladet där man återupplivar sin argumentation för ett omgjort system för generikabyte.

”Frågan om generisk förskrivning är för tillfället avförd av Läkemedelsverket. Lyssna då på apotekens synpunkter och gör något som i praktiken skulle få enormt positiva effekter för landets patienter”, skriver föreningens vd Johan Wallér och chefsstrateg Henrik Ehrenberg, med hänvisning till deras tidigare föreslagna modell där apoteken själva väljer generika.

Sveriges Farmaceuter är, i likhet med de flesta andra remissinstanser som läst Läkemedelsverkets rapport, betydligt mer positiva till generisk förskrivning än myndigheten.

– Vi skulle vilja se en modell med generisk förskrivning, men med en möjlighet att välja specifikt fabrikat vid behov. Det ligger i linje med den modell som Läkemedelsverket var inne på i sin rapport 2011, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare.

”Om läkaren har förskrivit ett läkemedel på substansnivå ökar möjligheten för apoteksfarmaceuten att göra ett för patienten adekvat val vid farmaceutkryss och inte vara bunden till det av läkaren förskrivna företaget. Det är till gagn för patientsäkerheten”, skriver förbundet i sitt remissvar.

Läkemedelsverket poängterar i rapporten att problemen som generiskt utbyte orsakar inte löses med generisk förskrivning.

– Vi instämmer i det, men den problematiken är något annat och bör åtgärdas genom helt andra åtgärder än vad som var förutsättningarna i det här uppdraget, säger Clary Holtendal.

Läkemedelsverket pekar på omfattande investeringar och frånvaro av kostnadsbesparingar vid ett införande av generisk förskrivning. Skulle det verkligen vara värt pengarna?

– Vi förstår hur de resonerar. Men teoretiskt kan det finnas kostnadsbesparingar om patientens förståelse till det som förskrivaren skriver och det som slutligen expedieras ökar. Det kan till exempel handla om effekter på vårdkostnader för felaktig läkemedelsanvändning, säger Clary Holtendal.

Andra läser