Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Syn på tjänster ska kartläggas

Hur ser apotekare och receptarier på farmaceutiska tjänster på apotek? Det ska undersökas i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Farmaceuter, Apotekarsocieteten och Umeå universitet.

Undersökningen kommer att göras via en enkät till delar av Sveriges Farmaceuters medlemsstock inom kort.

– Det här är en viktig och högaktuell fråga där vi löpande behöver följa upp vad kåren tycker och tänker. Läkemedelsverkets projekt med strukturerade samtal har kommit en bit på vägen och TLV har nyligen själva efterlyst ett regeringsuppdrag att titta på en ersättningsmodell, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Undersökningen görs inom ramen för ett examensarbete vid Umeå universitet av apotekarstudenten Sandra Jonsson.

Frågorna kommer att ställas på liknande sätt som i den undersökning som Sveriges Farmaceuter gjorde i maj 2012, så att resultaten ska gå att jämföra.

I den tidigare enkäten ansåg 95 procent av 1 532 svarande att ”farmaceutiska kunskapstjänster” bör utföras på apotek, och 86 procent av de svarande var själva intresserade av att utföra dem. 93 procent av de som svarade uttryckte att ersättning för tjänsterna är viktigt eller mycket viktigt.

Andra läser