Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny chefsstruktur införs på Apoteket AB

Apoteket AB omorganiserar på chefsnivå och minskar antalet apotekschefer till 249, vilket gör att vissa apotek kommer att sakna en egen chef. Befintliga apotekschefer har nu bara en knapp vecka på sig att söka nya tjänster. UTÖKAD 9.47

Apotekets AB informerade internt om förändringen, som är färdigförhandlad, under gårdagen.

Den nya organisationen är planerad att träda i kraft den 1 maj i år.

Antalet apotekschefer minskar från dagens knappt 370 till 249.

Det innebär att vissa apotek kommer att grupperas ihop och få en gemensam chef, medan andra, större apotek kommer att ha en “egen” chef på samma sätt som idag.

Totalt 132 apotek kommer även i fortsättningen att vara egna enheter med en egen chef. I det norra försäljningsområdet skapas 61 nya “apoteksgrupper” med 2-3 apotek, och i det södra 56 grupper.

– Tanken är att varje chef ska ansvara för 10-15 medarbetare, säger Maria Andersson, pressansvarig på Apoteket AB.

I områden där Apoteket AB har försörjningsavtal med landstinget samlas i vissa fall expeditionsapotek och sjukhusapotek i samma apoteksgrupp.

Enligt Eva Fernvall, kommunikationsdirektör på Apoteket AB, kommer den nya strukturen att ge Apoteket AB bättre förutsättningar att utveckla apoteken.

– Den kommer i många fall att frigöra kundtid, säger hon.

Apoteket AB hade under en period före apoteksreformen en liknande chefsstruktur som den som nu ska införas, men inför omregleringen återgick bolaget till “en chef på varje apotek”.

Redan den 15 mars ska ansökningar till de nya chefstjänsterna som avser ett apotek vara inne. Ansökningarna till chefstjänsterna för de nya “apoteksgrupperna” ska vara inne senast den 29 mars.

– Det är snabba puckar, säger Maria Andersson.

Rekryteringen sker enbart inom Apoteket AB.

När planerna aviserades internt igår reagerade många berörda chefer, och Sveriges Farmaceuters medlemsrådgivning har haft fullt bord under dagen.

– Ett stort antal chefsmedlemmar har hört av sig under dagen, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Kristina Niemi är förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

Vad anser förbundet om förändringen?

– Arbetsgivaren förfogar förstås alltid över sin organisation, men många av våra medlemmar har framfört att man ser ett behov av någon på det lokala apoteket som har ansvaret för den dagliga arbetsledningen. Vi kommer att kunna uttala oss mer i detalj inom kort, säger hon.

Mer information och reaktioner under morgondagen.

Andra läser