Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stort intresse från utländska apotekare

Förra veckan presenterade regeringen ett förslag om snabbspår till jobb för invandrare med akademisk utbildning. Sveriges Farmaceuter, som allt oftare kontaktas av utländska och invandrade apotekare med intresse att arbeta i Sverige, välkomnar initiativet.

Det var i torsdags som statsminister Stefan Löfven (S) och tre ministerkollegor presenterade åtgärder för att förenkla nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden.

Bland annat föreslår regeringen trepartssamtal mellan företrädare för fackförbund, offentlig och privat sektor för att skapa snabbare vägar till arbete för nyanlända akademiker.

Initiativet välkomnades av flera fackförbund, däribland akademikerförbundet SSR.

Målet med samtalen är att skräddarsy branschvisa ”snabbspår” som ska skapa förutsättningar för nyanlända att komma i arbete. Konkret handlar det bland annat om bättre språkutbildning, effektivare validering av yrkeskunskaper, kompletterande utbildningar, introduktion och mentorskap.

Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, är positiv till ansatsen.

– Från politiskt håll nämns i första hand större akademikergrupper som läkare, ingenjörer och sjuksköterskor, men även vi deltar gärna i den här viktiga dialogen. Vi behöver gemensamt göra allt vi kan, säger hon.

Förbundet har på senare tid fått allt fler frågor från utländska apotekare om möjligheterna att arbeta i Sverige.

– Vi får minst ett par förfrågningar i veckan från utländska apotekare, framför allt från personer i oroliga eller ekonomiskt instabila länder som Grekland, Egypten och Syrien. Men vi har även fått frågor på senare tid från Brasilien, Storbritannien och Tyskland. På de tre år jag jobbat här har det skett en tydlig ökning av antalet frågor. Framför allt är det arbete på apotek som man frågar om, säger Kristina Niemi.

Hur svarar ni?

– Vi svarar varje person individuellt, men hänvisar ofta till Socialstyrelsen för information om hur man ansöker om legitimation i Sverige. Vi tipsar också om Sacos hemsida ”Omstart” som ger bra vägledning för akademiker som är nya i Sverige.

Andra läser