Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Moment 22 om handelsmarginalen”

TLV bör göra en fristående värdering av apotekens merarbete kring receptexpedition - oberoende av dagens intjäning på handelsvaror - och fastslå vad handelsmarginalen egentligen ska täcka. Det anser Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

I måndags publicerade TLV sin fjärde delrapport i arbetet med en översyn av apotekens handelsmarginal.

Regeringen har uppmanat TLV att, när man ser över marginalen, “även bör beakta öppenvårdsapotekens försäljning av läkemedel som inte omfattas av förmånerna samt försäljning av handelsvaror”.

De senare utgör intäktskällor för apoteken vid sidan av intäkterna via handelsmarginalen på receptläkemedel inom förmånen. Enligt regeringen är det alltså relevant att väga in dessa när en rimlig handelsmarginal ska fastställas.

Instruktionen, som upprepas i den nya TLV-rapporten, har fått Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter, att reagera.

Enligt henne leder den utgångspunkten till ett moment 22 för branschen.

– Aktörerna hävdar idag att de måste ha en hög försäljning av varor utanför receptaffären för att gå runt. Men om TLV inkluderar denna höga försäljning när de bestämmer handelsmarginal borde ju aktörerna snarare uppvisa en låg försäljning av handelsvaror om man vill att marginalen ska höjas.

– Vi har ju ett läge där aktörerna, tack vare svårigheter att tjäna pengar på receptaffären, har drivits mot att satsa mycket på handelsvaror och i vissa fall prissätta läkemedel utanför förmånen på ett kreativt sätt. Apoteken har utvecklats åt det hållet utifrån de förutsättningar som getts.

– Det blir därför mycket olyckligt om man använder den övriga intjäning som apoteken har idag som en fast post i ekvationen när handelsmarginalen ska sättas. Man borde istället göra en fristående värdering av apotekens merarbete kring receptexpedition, och fastslå vad handelsmarginalen ska täcka, säger Clary Holtendal.

Ett grundproblem, menar hon, är just att det inte är definierat vad som ska ingå i handelsmarginalen.

– Det är också svårt att förstå att TLV fastslog att handelsmarginalen är “rimlig” baserat på en jämförelse med detaljhandel, vilket var den enda jämförelse som lät sig göras. Apoteken driver ju en vårdnära verksamhet och har bland annat särskilda krav på ständig närvaro av akademiskt utbildad personal, säger Clary Holtendal.

– Det är desto mer välkommet att TLV signalerar att man vill ha ett uppdrag att utreda möjligheterna till ersättning för farmaceutiska tjänster på apotek.

Andra läser