Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Olagligt stoppa extrajobb under praktikperiod”

Det finns inget juridiskt stöd för att förbjuda en student som gör oavlönad praktik under studietiden att arbeta hos en annan apotekskedja. Så tolkar Sveriges Farmaceuter rättsläget.

Som studentsektionens ordförande Helena Tornberg skrev i en blogg här på sajten häromdagen, har vissa apotekskedjor gett apotekarstudenter beskedet att de inte får jobba extra på andra apotekskedjor samtidigt som de gör sin oavlönade praktik (som är ett obligatoriskt kursmoment under utbildningen).

Alla apoteksaktörer har dock inte samma inställning i frågan.

Viktoria Juzovitskaja, förbundsjurist på Sveriges Farmaceuter, har nu gjort en juridisk värdering av situationen.

– Den bestämmelse i Branschavtal Apotek som apotekskedjorna hänvisar till säger att ”Tjänsteman får inte utföra arbete för ett företag, eller bedriva ekonomisk verksamhet som konkurrerar med företaget”. Bestämmelsen har sin grund i den lojalitetsplikt som med automatik ingår i ett anställningsavtal. Men här föreligger ingen anställning, säger hon.

– Ordet ”tjänsteman” indikerar att bestämmelsen bara är tillämplig på en anställd i företaget. Det måste alltså finnas ett anställningsförhållande för att regeln ska kunna tillämpas.

Men kan man inte hävda att ett anställningsförhållande råder under praktiken?

– Nej. I den juridiska litteraturen, i förarbeten till lagstiftningen och i rättspraxis från Arbetsdomstolen har det uppställts kriterier som måste vara uppfyllda för att ett anställningsförhållande ska gälla. Ett av de grundläggande kriterierna är att någon form av avtal om arbetsskyldighet mot ersättning mellan den som utför arbete och företaget där arbetsuppgifterna utförs måste finnas. Men en student har ingen arbetsskyldighet gentemot företaget som den gör sin praktik på.

Enligt apotekarprogrammets kursplan ”genomför de studerande praktiken på de apotek som farmaceutiska fakulteten fastställt i samråd med praktikgivare. Tonvikten är lagd vid lärande genom deltagande i det dagliga arbetet på apoteket. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, föreläsningar och seminarier. På samtliga praktikapotek finns det en farmaceut som är utbildad handledare för studenten.”

– Följaktligen bedrivs inte arbetet självständigt, och den praktiserade studenten ska vare sig utgöra någon resurs för företaget eller uppbära någon ekonomisk ersättning för sitt arbete, säger Viktoria Juzovitskaja.

– Man är helt enkelt inte anställd och därför finns det, som jag ser det, inget juridiskt stöd för att förbjuda en student som gör praktik att arbeta hos en annan apotekskedja.

– Om ett företag vill få dig att skriva på ett avtal som tar bort möjligheten att jobba extra på annat håll, så behöver du alltså inte skriva under. Hör i så fall gärna av dig till förbundet om du är medlem, så tar vi den eventuella diskussion som kan tänkas uppstå, säger Viktoria Juzovitskaja.

Andra läser