Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Minister kontrar om hepatitmedel

Någon höjning av anslagen för att låta fler hepatit C-patienter få nya läkemedel är inte att vänta, meddelar sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) apropå Hans Roslings brandfackla om de nya läkemedlen.

Det var Svenska Dagbladet som igår uppmärksammade att Hans Rosling, professor i internationell hälsa, i ett mail riktat skarp kritik mot att ministern “stillatigande” låter landstingen bekosta ny hepatit C-medicin endast för de svårast sjuka.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) säger dock nu i en uppföljande intervju i SvD att han anser att TLV hållit sig inom lagens ramar, och ser inget anmärkningsvärt i landstingens tillämpning av beslutet.

– Inom sjukvården görs det dagligen prioriteringar och de görs på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet, men också med hänsyn till de lagar och regler som finns. Det är en sådan värld vi lever i där man måste göra sådana här prioriteringar. Det är brukligt, säger ministern.

Enligt SKL skulle notan landa på uppemot 24 miljarder kronor om samtliga patienter med hepatit C skulle få de nya läkemedlen inom ramen för förmånen.

Det är mer än den samlade årliga läkemedelsbudget som landstingen får från staten.

Som Svensk Farmaci skrev igår finns en möjlighet att skriva ut de nya läkemedlen mot hepatit C helt avgiftsfritt för patienten om det görs med hänvisning till smittskyddslagen.

Andra läser