Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare kompletterar läkargrupp

Incitament för läkemedelsgenomgångar har bidragit till att minst två privata vårdföretag i Sydsverige anställt apotekare. Ett av dem är Näsets Läkargrupp i Höllviken/Skanör. UTÖKAD 15:33

I höstas kunde vi berätta att vårdbolaget Lideta Hälsovård i Helsingborg, som driver nio vårdcentraler, deltidsanställt en apotekare, Karolina Engvall, med bakgrund från Region Skånes läkemedelsenhet.

På Lideta arbetar hon bland annat med tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar på vårdcentraler inom ramen för teamarbete.

Först ut att anställa apotekare bland privata vårdbolag i syd var dock Näsets Läkargrupp i Höllviken och Skanör i Vellinge kommun.

Här finns sedan april 2013 apotekaren Cecilia Lenander på en heltidstjänst.

Bland Cecilias arbetsuppgifter finns läkemedelsgenomgångar för personer på kommunens äldreboenden, i hemsjukvården och andra personer som bor hemma.

– Det blir ungefär 220 tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar om året, säger Cecilia Lenander till Svensk Farmaci.

Hon följer även upp läkemedelsförskrivningen inom läkargruppen och håller utbildningsmöten för bland annat sjuksköterskorna.

– Jag arbetar också med informationsmaterial till patienter och är en kunskapsresurs när det gäller läkemedel för alla yrkeskategorier på vårdcentralen, säger hon.

Att hennes anställning kan räknas hem bottnar bland annat i det incitament för läkemedelsgenomgångar – 1000 kronor per genomgång – som regionen infört.

I nuläget är Cecilia Lenander utlånad till Region Skåne på 20 procent av sin arbetstid.

Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne, välkomnar att privata vårdaktörer börjat ta steget och anställa apotekare.

– Vi från min enhet är ute på alla vårdcentraler ungefär fyra gånger per år med information och förskrivningsuppföljning. Men man kanske vill ha mer än vad vi kan ge dem. Alla vårdcentraler har ju ett eget kostnadsansvar för sin läkemedelsbudget. Dessutom får man en tusenlapp per läkemedelsgenomgång ute på vårdcentralerna, sa Maria Landgren i Svensk Farmaci nummer 6/12.

Andra läser