Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill öppna för fler att driva apoteksombud

Läkemedelsverket vill att fler aktörer än Apoteket AB får rätt att driva apoteksombud. Verket föreslår också att ombuden ska få sälja alla receptfria läkemedel som säljs på moderapoteket – något som ogillas av Sveriges Farmaceuter.

Idag är det endast Apoteket AB som får driva apoteksombud i Sverige, trots att apoteksmarknaden är konkurrensutsatt.

Vid halvårsskiftet upphör dock nuvarande reglering att gälla, och Läkemedelsverket har nu tagit fram en rapport som innehåller förslag på hur frågan bör lösas framöver. Rapporten har nu gått på remiss.

I korthet föreslås att:

– Ombudsverksamheten ska finnas kvar även efter halvårsskiftet.

– Att alla aktörer, alltså inte bara Apoteket AB, ska kunna driva ombud efter anmälan till Läkemedelsverket.

– Att det är öppenvårdsapoteket som ansvarar för verksamheten (den läkemedelsansvarige blir ansvarig även för ombudets verksamhet).

– De receptfria läkemedel som finns på moderapoteket ska – som idag – kunna säljas hos ombudet.

Sveriges Farmaceuter tillstyrker de tre första förslagen, men inte det sista.

– Grundregeln bör vara att läkemedel säljs där det finns tillgång till kompetens, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

– Vi kan acceptera att vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek, men listan på läkemedel som får säljas utanför apotek är för lång. Hos apoteksombuden kan man dessutom få tillgång till ett ännu större sortiment receptfritt utan att det finns någon farmaceut på plats som man kan fråga.

– Det är faktiskt ganska anmärkningsvärt och något som verket borde tagit chansen att ändra i det här förslaget, säger hon.

LV föreslår en indelning i tre områdestyper när det gäller apoteksombuden. I områden där det är max 5 km på farbar bilväg till ett apotek föreslås ombud bara få etableras om synnerliga skäl föreligger.

I delar av landet där det är mer än 5 km men mindre än 20 km till ett befintligt apotek föreslås det krävas en särskild behovsutredning i varje enskilt fall.

I delar av landet med 20 km resa eller mer till befintligt apotek föreslås fri etablering av ombud.

Andra läser