Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Olika chans till semesterveckor i rad

Möjligheten att få fyra semesterveckor i rad skiljer sig kraftigt mellan apotekskedjorna. Läs vilka kedjor som är bäst respektive sämst i klassen.

Som Svensk Farmaci skrev tidigare i veckan frågade Sveriges Farmaceuter i en enkät tidigare i höst sina apoteksverksamma medlemmar hur deras sommarsemester utföll 2014.

Svarsfrekvensen var mycket hög – 1 286 apoteksverksamma medlemmar av drygt 2 000 tillfrågade svarade.

Efter analys av materialet kan Svensk Farmaci nu presentera utfallet uppdelat på de olika apoteksaktörerna.

Analysen visar att andelen farmaceuter som fick ut fyra veckors sammanhängande semester varierar stort mellan aktörerna.

Ser man i stället på andelen som fått semester enligt önskemål, så är skillnaderna mindre mellan arbetsgivarna.

En kedja skiljer ut sig ur mängden i analysen. Kronans Apotek är den enda apotekskedja där över hälften av farmaceuterna, 51 procent, anger att de fått fyra veckor i rad. Kronan toppar också när det gäller andelen farmaceuter som fått semester enligt önskemål.

På Lloyds Apotek angav endast 6 procent att de fått fyra sammanhängande veckor. På Lloyds anger dock en hög procentandel jämfört med de andra kedjorna, 61 procent, att de fått semester enligt önskemål.

Här är listan på procentandelen farmaceuter, inom respektive kedja, som angett att de fått fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna (andelen totalt sett var 36 procent):

1. Kronans Apotek, 51
2. Apotek Hjärtat, 38
3. Apoteksgruppen, 37
4. Apoteket AB, 36
5. Cura Apotek, 20
6. Lloyds Apotek, 6

Här listas procentandelen farmaceuter, inom respektive kedja, som angett att de fått ut sommarsemester enligt önskemål:

1. Kronans Apotek, 62
2. Lloyds Apotek, 61
3. Apoteksgruppen, 60
4. Apotek Hjärtat, 57
5. Apoteket AB, 53
6. Cura Apotek, 52

Vi återkommer senare med en artikel som innehåller kommentarer på utfallet.

FOTNOT: Enligt befintliga kollektivavtal har anställda rätt till minst tre veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti. Det är ett avsteg från semesterlagen, som säger att man, om inte annat avtalas, bör få en ledighet om fyra veckor i rad under juni-augusti.

Vid avtalsförhandlingarna 2013 diskuterades möjligheten att ändra skrivningarna så att även apoteksanställda skulle få möjlighet till fyra veckors sammanhängande semester. Någon ändring kom dock aldrig till stånd. Avtalsparterna utreder nu gemensamt vad som kan göras för att fler ska få den semester de vill nästa år.

Andra läser