Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Större lönsamhet hos USA-kedjor

TLV anser att den egna analysen inte ger belägg för att svenska apotekskedjor har sämre lönsamhet än utländska. Men den genomsnittliga rörelsemarginalen hos internationella apoteksaktörer var nästan dubbelt så hög som hos svenska i fjol i den analys som myndigheten ändå gjorde. KOMPLETTERAD 24/11

”Låg lönsamhet för svenska apotek i internationell jämförelse”.

Så skrev apoteksföreningen i ett pressmeddelande igår apropå TLV:s nya rapport om apotekens lönsamhet.

– Det är apoteksföreningens rubrik. Vår slutsats är att det inte går att dra några säkra slutsatser i relation till de börsnoterade apoteksföretagen, säger Caroline Mårder, analytiker på TLV:s apoteksavdelning och en av rapportförfattarna, till Svensk Farmaci.

I går skrev Svensk Farmaci om rapporten, som enligt TLV inte ger några konklusiva uppgifter om hur svenska apoteksaktörer står sig lönsamhetsmässigt relativt internationella motsvarigheter.

Ett problem för TLV var det mycket begränsade antalet internationella aktörer som dels är börsnoterade, dels särredovisar sin apoteksverksamhet.

Av 108 internationella kandidatföretag på en bruttolista med företagsbeskrivningar från Reuters, identifierades nio noterade bolag med en särredovisad apoteksverksamhet. Av dessa företags samlade omsättning härrörde cirka 93 procent från tre amerikanska koncerner (Walgreen, CVS och Rite Aid).

I praktiken innebär detta att TLV:s jämförelse blir en jämförelse mellan Sverige och USA.

De nio företagens viktade rörelsemarginal för sina apotekssegment var 2013 6,3 procent, att jämföra med det svenska branschgenomsnittet i fjol på 3,2 procent.

Även om få företag ingår i jämförelsen, och USA-bolag dominerar stort, är skillnaden i genomsnittlig viktad rörelsemarginal alltså ganska stor – 3,1 procent.

Rörelsemarginal-genomsnittet för apotekssegmenten för de tre europeiska börsnoterade apotekskedjor som ingick i analysen (tyska Celesio, schweiziska Galenica och polska Pelion) var 5,2 procent under fjolåret, även det betydligt högre än det svenska snittet i fjol.

Fotnot: TLV:s viktning av rörelsemarginaler avser företagens storlek, se not 4 på sidan 28 i rapporten.

Andra läser