Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ramaskri efter nedläggningsbeslut

Landstinget i Värmland hotar med att se över samarbetsavtalet med Karlstads universitetet om lärosätets beslut att lägga ned vårdutbildningar kvarstår. Inte bara apoteksföreningen utan även SKL har kontaktat utbildningsdepartementet i frågan. UTÖKAD 14:56

Det är inte bara apoteksföreningen som kritiserat Karlstads universitets ledning efter beslutet att lägga ned det biovetenskapliga programmet, som omfattar receptarieutbildningen.

Landstinget i Värmland har också gjort det, och fått ett svar från rektor Åsa Bergenheim som man uppfattar som en knäpp på näsan, skriver Nya Wermlandstidningen, NWT.

Landstingsstyrelsens folkhälso- och tandvårdsutskott har, efter stor upprördhet kring universitetets beslut, begärt att landstingsstyrelsen ska ta upp en diskussion om landstingets samarbetsavtal med universitet.

Förutom receptarieutbildningen är det biomedicinsk analytiker- och tandhygienistutbildningar som kommer att försvinna i Karlstad, enligt rektors beslut.

Enligt NWT är det inte heller bara apoteksföreningen som kontaktat utbildningsdepartementet i frågan.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har också gjort det. SKL kritiserar formerna för Karlstads beslut att lägga ned efterfrågade och för vården viktiga utbildningar, enligt NWT.

Sveriges apoteksförening har ännu inte fått något formellt svar från universitetet i frågan.

Vi är förstås glada över att också andra uppmärksammar problemet och att trycket på universitetet att ompröva sitt beslut ökar, säger Henrik Ehrenberg, chefsstrateg på föreningen.

Det vi har sett av svar från universitetet hittills har varit föga hoppingivande. Faktum kvarstår, universitetet lägger ned en utbildning som behövs i vårdkedjan och vars studenter är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Att ett enskilt beslut från ett universitet kan få så stora konsekvenser för vårdkedjan och apotekens verksamhet är högst orimligt. Om Karlstad inte är berett att ompröva sitt beslut måste det till en nationell diskussion om hur utbildningsväsendet som helhet snabbt ska kunna sörja för det farmaceutiska kompetensbehov som finns. Men det logiska vore att Karlstad behåller sin utbildning, eftersom den redan är uppbyggd, har den lärarkompetens som behövs och är efterfrågad av studenterna, säger Henrik Ehrenberg.

Andra läser