Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bra start för medicinstart

I oktober inleddes pionjärprojektet Medicinstart på norska apotek, en satsning som utvärderas inom ramen för en studie. På bara fyra veckor har 310 patienter rekryterats. UPPDATERAD 16:39

Satsningen, som vi uppmärksammat tidigare, drivs på norska apoteksföreningens initiativ och pågår sedan mitten av oktober på 65 apotek i hela Norge.

Projektet har fått en bra start – på fyra veckor har apoteken redan rekryterat 310 patienter. Cirka 80 samtal har redan genomförts.

– Jag trodde ärligt att det skulle dröja lite längre att komma igång, men där bommade jag tydligen grovt. Att vi på fyra veckor passerat 300 patienter är enormt motiverande, säger Per Kristian Faksvåg på Apotekforeningen på föreningens sajt.

Patienter som inkluderas får erbjudande om strukturerade uppföljningssamtal med en farmaceut 1-2 samt 3-5 veckor efter receptexpediering av ett nytt läkemedel inom ett antal definierade terapiområden (antikoagulantia-, statin-, eller hypertonibehandling). Läs mer om projektet på Apotekforeningens hemsida.

Tjänsten ingår i en forskningsstudie som ska utvärdera om interventionen gör nytta för patienter, samhälle och apotek.

Studien utförs av Apokus, Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter, på uppdrag och i samarbete med norska apoteksföreningen.

Sveriges Farmaceuters professionsrådgivare Clary Holtendal besökte norska Farmasidagene i Oslo förra veckan.

Där fick Medisinstart-satsningen en hel del utrymme.

– Det är ett väldigt spännande projekt som skiljer sig en del från det pågående svenska projektet om strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Man når längre i Norge eftersom man gör en vetenskaplig utvärdering i form av en effektstudie, vilket saknas i den svenska satsningen. Medisinstart är föredömligt initierat och bekostat av apoteksbranschen, några myndigheter är inte involverade. Med ett gott utfall i ryggen hoppas man kunna argumentera för en samhällsfinansiering av tjänsten längre fram, säger hon.

Fotnot: Siffrorna i artikeln är nu utbytta jämfört med en tidigare version av artikeln (data från knappt tre veckor ersatta med uppgifter efter fyra veckor).

Andra läser