Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tror på pantsystem för överblivna läkemedel

Nya miljöborgarrådet i Stockholm, Katarina Luhr (MP), vill se ett pantsystem för överblivna läkemedel. Läs vår intervju med den disputerade apotekaren som hoppas på snabbare resultat i politiken än inom forskningen.

Som vi skrev igår har apotekaren Katarina ”Gia” Luhr (MP) valts till nytt miljöborgarråd i Stockholms stad.

Igår gjorde hon sin första arbetsdag på miljöförvaltningen. Trots ett späckat schema tog hon sig tid för en intervju med Svensk Farmaci.

Läkemedelsrester i naturen är en fråga som aktualiseras allt oftare. Vad vill du åstadkomma i denna fråga under mandatperioden?

– Under mandatperioden kommer vi att uppgradera Henriksdals reningsverk, en viktig pusselbit i arbetet med att minska läkemedelsrester i dricksvattnet och i naturen i övrigt. Här är det  särskilt viktigt att se till att tillräckliga åtgärder vidtas vid en uppgradering av reningen så att rester från läkemedel inte slinker emellan.

– Som miljöborgarråd vill jag även arbeta med att informera stockholmarna om fördelarna med att lämna in överblivna läkemedel till ett apotek eller en miljöstation. Jag skulle exempelvis gärna se att pantsystem för överblivna läkemedel införs.

Finns något i övrigt på din agenda med bäring på läkemedelsfrågor som du vill lyfta fram?

– Efter att ha arbetat på Giftinformationscentralen så inser jag vikten med en strikt kontroll av hur försäljning av receptfria läkemedel och kosttillskott går till i butiker. I Stockholm startar vi även upp arbetet med ett nytt kemikaliecentrum med fokus på att användningen av skadliga kemikalier ska minska.

Du är disputerad apotekare och har jobbat både på KI och ”Giftis”. Varför valde du politiken?

– Under min tid som forskare kände jag mig flera gånger frustrerad över hur långsamt allt gick! Genom politiken hoppas jag kunna få större utlopp för min vilja att påverka och förändra samhället i en mer hållbar riktning.

Blir du tjänstledig från Giftis nu?

– Ja, nu tar jag tjänstledigt från mitt jobb för att istället tjäna Stockholm i min nya roll som miljöborgarråd. Jag känner mig väldigt förväntansfull och ödmjuk inför uppdraget. Jag tror att det kommer bli väldigt roligt, säger Katarina Luhr.

Andra läser