Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Statistik håller måttet

Läkemedelsstatistiken i Sverige håller hög klass även efter omregleringen, trots att insamlingen är betydligt mer komplex än tidigare. Det visar den ansvariga myndighetens egen utvärdering.

Omregleringen har inneburit att insamlingen av försäljningsstatistik för läkemedel försvårats.

Tidigare såldes alla läkemedel via Apoteket AB. Idag samlar eHälsomyndigheten in försäljningsstatistik från 120 apoteksaktörer och 6 000 försäljningsställen utanför apotek.

Nu har eHälsomyndigheten själv gjort en översyn över hur den nationella läkemedelsstatistiken fungerar efter omregleringen. Uppdraget fanns i myndighetens regleringsbrev för 2014.

Huvudslutsatsen är att funktionen fortfarande håller hög kvalitet.

Myndigheten föreslår dock vägar för att förfina statistiken ytterligare och ge utökad möjlighet till analys.

Två förslag är att eHälsomyndigheten får förvalta historisk läkemedelsdata och information om subventioner av öppenvårdsläkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen.

Myndigheten vill också utreda finansieringsmodellen för insamlingen, som man anser är onödigt komplex.

Utvärderingen kan läsas här.

All handel som säljer läkemedel har en lagstadgad skyldighet att löpande rapportera in försäljningsuppgifter till eHälsomyndigheten.

I början av oktober lanserade myndigheten en ny e-tjänst för inrapporteringen.

Andra läser