Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Startskott för forum och sajt om ordnat införande

Dagens möte om ordnat införande i Stockholm lockade storpublik – och blir nu en årlig tradition. Dagen till ära lanseras en sajt där alla läkemedel i den nya arbetsprocessen kan följas. Roche argumenterade för öronmärkta pengar till nya läkemedel – men fick mothugg. UPPDATERAD 14/10

Förmiddagens möte i Sveriges Kommuner och Landstings regi på Norra Latin i Stockholm, ”Forum för ordnat införande av nya läkemedel”, var det första i vad som kommer att bli en årlig tradition, enligt projektledaren Jan Liliemark.

Mötet lockade en fullsatt aula med intressenter från bland annat landstingsvärlden och läkemedelsindustrin.

Syftet med ordnat införande är att åstadkomma en ”kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel, för alla patienter, i hela landet”. Bakgrunden är bland annat landstingens olika förutsättningar att introducera nya läkemedel, deras varierande storlek, dagens ojämlika tillgång till nya läkemedel och landstingens utmaningar på kostnadssidan.

Ordnat införande är också ett led i den nationella läkemedelsstrategin. Formellt startar satsningen skarpt den 1 januari 2015 men redan idag är arbetet i full gång på flera plan.

I modellen ingår bland annat horizon scanning, framtagande av införande- och uppföljningsprotokoll, hälsoekonomisk utvärdering av TLV i nära samarbete med landstingen, förhandling/upphandling, införande och uppföljning. Ett nytt terapiråd (NT-rådet), en variant av dagens landstingsgemensamma NLT-grupp, ska avgöra huruvida nya läkemedel bör användas i slutenvården.

Riksdagsvalet och flera landstingsval ledde till maktskiften, men enligt Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, kommer det knappast att påverka satsningen på ordnat införande.

– Jag har sällan sett en fråga med större politisk enighet, jag är helt övertygad om att projektet kommer att fortsätta, sa han.

Dagen till ära lanserades också en ny, publik sajt med samlad information om nya läkemedel som införs nationellt eller som kan bli aktuella för nationellt ordnat införande.

För preparat som pilotläkemedlet Lemtrada (alemtuzumab) mot MS hittar man exempelvis, intill varandra, EMA:s godkännande, TLV:s hälsoekonomiska värdering, NLT-gruppens rekommendation och ett införande/uppföljningsprotokoll.

De hetaste läkemedlen i den nya modellen för närvarande är de nya läkemedlen mot Hepatit C. Kring månadsskiftet oktober/november väntas en andra version av ett införande/uppföljningsprotokoll för dessa medel presenteras.

I den avslutande paneldebatten argumenterade Helena Anderin, chef för externa relationer på Roche, för att särskilda offentliga medel bör avsättas för introduktion av nya läkemedel. Sverige har under en serie av år halkat efter när det gäller introduktion av läkemedel, menade hon.

– Dessutom är det viktigt att onödig tid inte förloras vid en introduktion, man bör sträva efter att den nationella processen ska vara klar så att introduktionen kan börja direkt när EMA ger grönt ljus, sa Helena Anderin.

Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet, föreslog att varje landsting/region avstår en viss procent eller promille av sin totala sjukvårdsbudget för att finansiera ett ordnat införande av nya läkemedel.

Men TLV:s generaldirektör Sofia Wallström och Vårdanalys hälsoekonom Joakim Ramsberg vände sig emot idén om öronmärkta medel till nya läkemedel.  

– Det vore att bita sig i svansen. Det skulle snarare göra förhandlingarna om läkemedelspriser ännu tuffare än idag, sa Joakim Ramsberg.

Jan Liliemark sammanfattade halvdagen med tre ”L-ord” som är centrala för att den nya modellen för ordnat införande ska fungera: (Korta) ledtider, lyhördhet och lojalitet.

– Det är viktigt att alla landsting lojalt följer med, även om de formellt inte måste. Det handlar om att frivilligt låta sig bindas vid masten som Odysseus. Vi kommer nog inte att nå fram till en total nivellering på landstingsnivå, det handlar mer om att nå ett läge där skillnaderna i introduktion av läkemedel är acceptabla, sa Jan Liliemark.

Läs mer om ordnat införande i våra tidigare artiklar.

Andra läser