Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ekonomisk åtgärdsplan på väg på LV trots ”stabil ekonomi”

Läkemedelsverkets ekonomi påstås vara stabil – ändå vill verket höja avgifterna och en ekonomisk åtgärdsplan förbereds. Ett ledningsgruppsmöte om planen har skjutits upp till på onsdag för att förra generaldirektören Christina Åkerman ska kunna vara med.

Häromveckan presenterade Läkemedelsverket sin delårsrapport.

Ett negativt resultat för helåret på 31 miljoner kronor prognostiseras, men verkets ekonomi beskrivs som “stabil”.

En anställd på verket ifrågasätter dock i en dialog med Svensk Farmaci den bild av verkets ekonomiska situation som förmedlats utåt.

– Man kan undra varför myndigheten har bett departementet om att få ökade intäkter med 72 miljoner kronor via avgifter per år, om ekonomin nu är ”stabil”. Dessutom har man fattat beslut att en ekonomisk åtgärdsplan ska tas fram av direktör Eva Andersson och presenteras för ledningen. Det rimmar illa med talet om att ekonomin är stabil, säger personen.

– Departementet har ställt sig ifrågasättande till ytterligare avgiftshöjningar. Om Läkemedelsverket inte får tillskottet kan man undra hur många som kommer att varslas inom ett par år.

Enligt Läkemedelsverket stämmer det ekonomiska resultatet i delårsrapporten överens med tidigare månadsrapporter och prognoser.

Uppgiftslämnaren till Svensk Farmaci påpekar dock att kostnadstaket i budgeten från februari i år, enligt den nya prognosen, kommer att övertrasseras.

– I det nya pressmeddelandet påstås att utfall i delårsrapporten sammanfaller med budget. Men i budgeten från februari framgår att kostnadstaket var 730 miljoner kronor och prognosen i delårsrapporten är att man övertrasserar det beloppet med 15 miljoner. Man kan undra lite över respekten för statliga medel.

Svensk Farmaci har under förmiddagen utan resultat sökt Enrique Arias, förvaltningsdirektör på Läkemedelsverket.

Vi har också via e-post ställt frågor till honom om Läkemedelsverkets ekonomiska situation, och återkommer med en uppföljande artikel så fort vi fått svar.

Andra läser