Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fördjupning att vänta

97 procent av läsarna gav tryckta Svensk Farmaci ett bra eller mycket bra betyg i vårens läsarundersökning. Med stöd i läsarnas åsikter satsar tidningen nu på fler medicinska temablock om terapiområden där läkemedels-
utvecklingen är aktiv.

Svensk Farmaci är Sveriges Farmaceuters medlemstidning sedan 2011 då den ersatte föregångaren Farmacevtisk Revy.

I våras genomförde vi en läsarenkät som skickades till ett urval av förbundets medlemmar.

97 procent av de 727 personer som svarade på enkäten gav tidningen ett bra eller mycket bra betyg.

– Det är glädjande och ett kvitto på att vi gjort mycket rätt kring nylanseringen av förbundstidningen. Vi har inte någon anledning att göra några enorma förändringar baserat på vad läsarna uttryckt på de mer detaljerade frågorna eller i fritextsvaren, säger Nils Bergeå Nygren, Svensk Farmacis chefredaktör.

Men på en punkt kommer en förändring att göras.

Den är baserad på läsarsvaren på frågan ”Bör tidningen bli mer lättläst/populär eller mer vetenskaplig till sin karaktär?”.

51 procent av de svarande tyckte att tidningen är bra som den är i detta avseende. Men en ganska stor minoritet, 40 procent, anser att tidningen bör gå i vetenskaplig riktning.

En annan enkätfråga efterfrågade vilka typer av material som läsarna vill se mer av i tidningen. Här hamnade ”medicinsk/farmaceutisk fördjupning” i topp.

– Vi lyssnar förstås på läsarna och utökar därför det medicinska materialet något genom att dedikera våra temablock till fördjupningar inom terapiområden, i första hand fält där det skett eller sker en dynamisk läkemedelsutveckling.

– Hittills har vi bara gjort detta någon eller några gånger om året, men nu blir det i alla nummer med undantag för det nummer på hösten där temat varje år kommer att summera det viktigaste från FIP-kongressen.

Fredrik Hedlund, meriterad medicinjournalist som är apotekare i botten, kommer att vara redaktör för de medicinska temablocken.

– Materialet är tänkt att ha en kompetensutvecklande funktion. I nästa nummer som kommer i slutet av augusti uppmärksammar vi exempelvis den spännande läkemedelsutvecklingen inom multipel skleros, MS, säger Nils Bergeå Nygren.

80 procent av läsarna av tryckta Svensk Farmaci besöker, enligt läsarundersökningen, regelbundet eller ibland sajten svenskfarmaci.se.

95 procent av de som besöker sajten ger densamma ett bra eller mycket bra betyg.

En separat läsarundersökning för sajten planeras, sannolikt genomförs den nästa år.

Tryckta Svensk Farmaci når förutom medlemmarna också betalande prenumeranter och opinionsbildare inom sektorn. Vissa av utgåvorna distribueras till alla apotek i landet.

Andra läser