Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill se kraftsamling mot Pfizer-övertagande

Sacos akademikerföreningar på Astra Zeneca vill se ett tydligare ställningstagande från regeringen mot Pfizers planer att köpa Astra Zeneca. De har tillsammans med tre fackklubbar skrivit ett brev till regeringen där man argumenterar för samling i frågan.

Brevet skickades till regeringen igår, och är författat av akademikerföreningarna på Astra Zeneca i Södertälje och Mölndal, där Sveriges Farmaceuters medlemmar ingår, tillsammans med de lokala klubbarna för Ledarna och Unionen.

Här är texten brevet till regeringen i sin helhet:

“AstraZenecas verksamhetsdelar i Sverige tycks inte finnas med på agendan när Pfizer planerar ett övertagande av AstraZeneca. Oavsett orsaken är det viktigt att vi som företräder svenska intressen står upp för desamma.

Vi som representanter för de anställda på AstraZenecas svenska anläggningar i Mölndal och Södertälje, stöttar regeringen i dess ställningstaganden för att bevara AstraZeneca och för en stark life science-sektor i Sverige även i framtiden. Vi skulle kunna visa nationell styrka genom att gemensamt tydligt ta ställning mot affären.

Vi vill också uppmärksamma de åtgärder och satsningar regeringen vidtagit för att bibehålla en stark sektor inom livsvetenskaperna i Sverige från tidig forskning till produktion samt anpassingen till branschens förändrade förutsättningar. Låt oss hoppas att dessa satsningar inte varit förgäves. Det är också av högsta vikt att dessa satsningar hålls i och utvecklas ytterligare för att skapa en så attraktiv miljö för branschen i Sverige som möjligt.

Det är vår uppfattning att det är av överordnat samhällsintresse att i detta läge bevara ett starkt och självständigt AstraZeneca under brittisk – svensk ledning. Det vore djupt olyckligt om denna gren av svensk industrikultur med stark kompetens och forskningsbas i landet, skulle slås sönder av kortsiktiga intressen där skatteplanering snarare än nya mediciner är den huvudsakliga drivkraften.

Vi bedömer att det finns långsiktiga värden för såväl Sveriges som Europas del, av att behålla ett självständigt AstraZeneca. Men det är också viktigt med ett flertal ledande aktörer, med olika forskningsportföljer och inriktningar, för utvecklingen av nya läkemedel ur ett globalt perspektiv.

Vi hyser förhoppningar om att det fortfarande går att påverka utvecklingen i denna affär. Beslutet ligger hos aktieägarna. Det är därför viktigt att även ägarintressena förmår lyfta blicken och se att det som är långsiktigt bäst också är bäst för kapitalintressena. För Sveriges del handlar det om en stark arbetsmarknad, forsknings- och innovationsklimat, näringsliv och exportmarknad.

Idag står företagsledningen på AstraZeneca, de fackliga organisationerna och branschföreträdare enade i att låta AstraZeneca självständigt och utan störning få utveckla de nya potentiella läkemedel som de har på gång. Även Investor har som en av de största ägarna tagit ställning för AstraZeneca som eget företag.

Vi skulle gärna ställa oss bakom ett tydligt ställningstagande från regeringen och ser fram emot att få till stånd en dialog i frågan.”

Eva Cederwall Finn, klubbordförande Unionen, AstraZeneca Södertälje

Kari Elderot, klubbordförande Ledarna, AstraZeneca Mölndal och Södertälje

Mikael Hansson, klubbordförande Unionen, AstraZeneca Mölndal

Sofia Johannesson, ordförande Akademikerföreningen, AstraZeneca Södertälje

Martin Lindsjö, ordförande Akademikerföreningen, AstraZeneca Mölndal

Andra läser