Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Olika bud om ökning av apotekskryss

Antalet apotekskryss har åttafaldigats efter omregleringen och skillnaderna i kryssande mellan kedjorna är gigantiska, enligt Vårdanalys nya rapport. Myndigheten antyder att det beror på apotekskedjors vinstintresse. Men TLV som utredde frågan i fjol ger en nyanserad bild.

Förra veckan presenterade Vårdanalys en rapport om bland annat omregleringen av apoteken.

Där framgick det att de så kallade apotekskryssen åttafaldigats sedan omregleringen.

Apotekskryssen är en möjlighet för den expedierade farmaceuten att  avstå från generisk substitution, om det senare bedöms medföra betydande problem för patienten.

Skillnaden i apotekskryssande är dock mycket stor mellan kedjorna, enligt Vårdanalysrapporten: Vissa kedjor har en oförändrad andel apotekskryss, medan kryssen hos andra kedjor ökat med 30-40 gånger.

Med hänvisning till företagssekretess redovisade inte Vårdanalys uppgifter om enskilda aktörer.

Enligt Vårdanalys ”framstår det som uppenbart att apotekskedjorna väljer att bete sig på olika sätt”.

”Vissa kedjor förefaller respektera principen att utbyte ska ske, medan andra sätter kundernas (och kanske sina egna) intressen före de regler som ställts upp”, fortsätter forskarna bakom Vårdanalys-rapporten.

Vårdanalys-rapporten antyder alltså att apotekskedjornas vinstintresse kan ligga bakom ökningen av kryss hos vissa kedjor.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, utredde dock under fjolåret användningen av apotekskryss. Detta nämns överhuvudtaget inte i Vårdanalys-rapporten.

TLV drog då slutsatsen att skillnaderna i kryssande mellan kedjorna i första hand har att göra med skillnader i apotekens IT-stöd, i kombination med svårtolkade regler.

– Vi kunde se att användningen i stor utsträckning påverkas av vilket expeditionsstöd apoteken har. Vissa expeditionsstöd gör att andelen apotekskryss blir låg, medan andra genererar en större andel apotekskryss per 1000 expeditioner, säger Anna Montgomery, utredare på TLV.

– Detta beror troligen delvis på att reglerna för när apotekskryss får användas har varit otydliga så att apoteksaktörerna har gjort olika tolkningar när de beställt sina expeditionsstöd.

– Skillnaderna mellan aktörerna illustrerar ett problem och ett behov av tydligare regler. Det får inte vara så att man kan få stora konkurrensfördelar gentemot andra aktörer genom en viss tolkning av reglerna, säger Anna Montgomery.

Läkemedelsverket utformar nu i samråd med TLV tydligare regler för när apotekskryss får användas.

De nya föreskrifterna ska, enligt den aktuella apotekspropositionen, träda i kraft den 1 januari 2015.

Andra läser