Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV: “100 miljoner blev miljard”

Apoteken har tjänat betydligt mer på parallellimport än beräknat, enligt en ny TLV-rapport. Men apoteksbranschen känner inte igen bilden.

Vid omregleringen gavs apoteksaktörerna rätt att förhandla om inköpspriserna på parallellimporterade läkemedel. Denna intjäningsmöjlighet bedömdes öka apotekens vinster med uppemot 100 miljoner kronor årligen.

Men att döma av en ny TLV-rapport, “Apoteksmarknadens bruttoresultat 2012 – en analys av parallellimportens betydelse”, var detta en grovt felaktig uppskattning.

I rapporten dras slutsatsen att apoteken tjänade betydligt mer – över en miljard kronor – på parallellimport under 2012.

Rapporten ingår som ett första steg i TLV:s arbete med att se över handelsmarginalen för apoteken. Nästa steg blir att bedöma apoteksmarknadens totala lönsamhet genom att analysera  kostnadsutvecklingen, försäljningen av handelsvaror, receptfria läkemedel med mera.

Sveriges Apoteksförening håller inte med om den bild som rapporten ger av intjäningen på parallellimport.

”Syftet med rapporten är för vår del något oklart, och slutsatserna om parallellhandeln känner vi inte riktigt igen. De nivåer på bruttovinsten från parallellhandeln som TLV försöker uppskatta är ganska långt ifrån den verklighet som våra medlemmar beskriver”, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Utan parallellimportens för närvarande goda tillskott hade tillgängligheten inte utvecklats lika positivt i form av ökat antal apotek och bättre öppettider, skriver föreningen.

Bruttomarginalerna har helt enligt omregleringens intentioner ökat, enligt föreningen, ”men kostnaderna för verksamheterna har ökat mer och investeringarna från apoteksaktörernas sida har varit mycket stora”.

De senaste tre månaderna har vinsterna från parallellhandeln dessutom minskat eftersom staten genom lagstiftning sänkt priset på vissa läkemedel i Sverige, skriver apoteksföreningen, med hänvisning till regeringen och läkemedelsindustrins överenskommelse om en utvecklad takprismodell.

Andra läser