Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kliniska apotekare saknar access till förteckning

Apoteksfarmaceuter kan, efter samtycke, få tillgång till patientens läkemedelsförteckning. Men det gäller inte för landstingsanställda farmaceuter, trots att de ofta arbetar med läkemedelsgenomgångar. Ologiskt, tycker flera kliniska apotekare, som ser en stor potential för effektivisering. Sveriges Farmaceuter kräver att frågan ses över.

Läkemedelsförteckningen är en nationell databas där uppgifter om alla receptförskrivna läkemedel som varje individ har hämtat ut på apotek samlas.

Uppgifterna i förteckningen uppdateras varje dygn och sparas i 15 månader.

Förskrivare, sjuksköterskor och farmaceuter på apotek kan, enligt lagen om läkemedelsförteckning, få tillgång till en patients läkemedelsförteckning om samtycke meddelats av patienten.

På senare år har farmaceuterna, framför allt apotekare, blivit allt fler i landstingsvärlden. Dessa har dock enligt lagen inte någon rätt att se läkemedelsförteckningen.

– Våra kollegor som arbetar på apotek kan se vad patienten hämtat ut under de senaste 15 månaderna, men vi som råkar ha landstinget som arbetsgivare får inte komma åt samma fakta, säger Johan Hiselius, chefapotekare på Helsingborgs lasarett.

– På apoteket ska det ofta gå undan och man hinner inte alltid titta på förteckningen. Vi på landstingssidan får ta tid på oss för att göra läkemedelsavstämningar och läkemedelsgenomgångar, och skulle ha stor nytta av informationen, men vi får inte tillgång till den som på apoteket.

– Min uppskattning är att varje klinikfarmaceut skulle hinna med minst en patient mer om dagen, kanske 2-3, om de fick tillgång till samma register som alla apotekskollegor har. Det blir mellan 200 och 600 ytterligare patienter om året, och tiotusentals på årsbasis i riket, säger Johan Hiselius.

Bettina Pfister, klinisk apotekare på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, är på samma linje.

– Att jag själv inte kan få del förteckningen trots samtycke är ett praktiskt problem. Jag vill ju vara ett stöd och inte en belastning i teamet. Förteckningen ger en helhetsbild av alla läkemedel som en patient hämtat ut, en smidig access skulle underlätta att kartlägga till exempel compliance, säger hon.

Frågan har väckts i landstingsfarmaceuternas nätverksgrupp och enligt Bettina Pfister är de flesta i gruppen överens om att det skulle vara ett stort stöd att kunna få ut förteckningen.

Apotekarna får stöd av Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

– Förutsatt att patienten ger samtycke finns inget skäl att farmaceuter i vården, som aktivt arbetar med läkemedelsgenomgångar, inte skulle kunna få tillgång till förteckningen, säger han.

– Det här är förmodligen något som lagstiftaren inte tänkte på i ett skede när farmaceuter var ovanliga i vården. Det är definitivt en fråga som borde ses över, säger han.

Andra läser