Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lagrådsremiss om apoteksfrågor antagen

Regeringen antog igår en lagrådsremiss baserad på Sofia Wallströms läkemedels- och apoteksutredning. Wallströms prismodellsförslag har ersatts med en "utvecklad takprismodell".

Lagrådsremissen, som togs på regeringssammanträdet i går, är baserad på Sofia Wallströms första delbetänkande. När remissen behandlats av lagrådet kommer en proposition att lämnas till riksdagen.

Utredningen kommer alltså att utmynna i flera propositioner snarare än en samlad.

– Annars skulle det hela fördröjas för mycket. Det andra delbetänkandet har nyligen remissbehandlats och bereds nu på departementet, säger Ann Einerth, departementssekreterare på Socialdepartementet, till Svensk Farmaci.

När det gäller innehållet hänvisar hon till på måndag, då lagrådsremissen sannolikt offentliggörs.

Ann Einerth bekräftar dock att det förslag till ny prissättningsmodell som Sofia Wallström lade fram, som delvis var baserad på internationella referenspriser (IRP), inte finns med i lagrådsremissen utan i stället har ersatts med en ”utvecklad takprismodell”.

Det var under remissbehandlingen av Wallströms första delbetänkande i fjol som regeringen och Läkemedelsindustriföreningen kom överens om att skrota IRP-förslaget och i stället utveckla takprismodellen.

Överenskommelsen utmynnade i en premoria som offentliggjordes i slutet av september i fjol, och kan läsas här.

Andra läser