Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

"Utvidgad praktik kan gynna anställningsbarhet"

Clary Holtendal, professionsrådgivare på SFa, kommenterar studentsektionens blogg om praktiken och reder ut vad som står i yrkeskvalifikationsdirektivet.

Tack för en intressant blogg om praktik.

Jag tänkte delge vad som står i det europeisk Yrkeskvalifikationsdirektivet, YKD, om vad apotekarutbildningen (receptarier ingår ju tyvärr inte där) ska rymma för att man ska klassas som apotekare i alla EU/EES-länder.

Minimikraven för apotekarutbildning (kortfattat):

1. Minst fem års utbildning omfattande minst

a. Fyra års teoretisk och praktisk undervisning på heltid vid universitet eller högskola som tillerkänts likvärdig ställning eller står under tillsyn av ett universitet.

b. Under eller vid utgången av den teoretiska och praktiska undervisningen sex månaders praktik på ett apotek som är öppet för allmänheten eller på ett sjukhus under tillsyn av sjukhusets farmaceutiska avdelning.

2. Utbildningen ska garantera att den blivande apotekaren har förvärvat följande kunskaper och färdigheter

a. Tillräckliga kunskaper om läkemedel och de substanser som används vid läkemedelstillverkning.

b. Tillräckliga kunskaper om farmaceutisk teknologi samt fysisk, kemisk, biologisk och mikrobiologisk kontroll av läkemedel.

c. Tillräckliga kunskaper om läkemedels metabolism och verkningar, giftiga ämnens verkningssätt och användning av läkemedel.

d. Tillräckliga kunskaper för att utvärdera vetenskapliga data om läkemedel för att på denna grund kunna ge upplysningar.

e. Tillräckliga kunskaper om gällande föreskrifter och andra villkor för att kunna utöva farmaceutisk verksamhet.

Personligen tycker jag att det är intressant att det står apotek men även ”sjukhus under tillsyn av farmaceutisk avdelning”, samt att det står att praktiken kan infalla under utbildningen och inte nödvändigtvis vid utgången som ju är fallet idag.

Jag tycker att ni har flera poänger i er blogg. I och för sig har vi YKD som reglerar vad lärosätena måste ha för att få ut apotekare som är gångbara internationellt. Och det är det som universiteten enbart verkar luta sig emot nu. Men för anställningsbarheten så tycker jag att ett utvidgat tänk kring var praktik också kan ske vore ett utmärkt sätt att locka studenter.

Och vad gäller när i tiden praktiken kan ske, så ser ni att det finns stöd i YKD för att praktiken kan ske även under utbildningen. Faktum är att Sverige drev den linjen inför uppdateringen av YKD som skedde nu i höstas.

Clary Holtendal, professionsrådgivare, Sveriges Farmaceuter

Andra läser