Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Kostnadsberäkna rådgivning på apotek”

Barbro Westerholm (FP) öppnar en försiktig dörr mot en översyn av ersättningsmodellen för apoteken. Hon vill att apotekens arbete med läkemedelsrådgivning kostnadsberäknas, och att TLV får ta del av detta arbete när man värderar dagens marginalkonstruktion.

Staten lär knappast i närtid skjuta till mer pengar för att förbättra apoteksbranschens bärighet.

Inte heller är något särskilt stöd till nya tjänster på apotek på väg.

Det var några ”take home messages” från den välbesökta politikerdebatten häromveckan om de svenska apotekens framtid i Stockholm.

Debatten kan följas i efterhand här.

Mikael Hoffmann, klinisk farmakolog och chef för Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Nepi, var en av åhörarna. Han tyckte att debatten var både bra och dålig.

– Det var positivt att alla försökte tala om sakfrågor och utgå från dagens faktiska situation och inte ta billiga politiska poänger. Men det var begränsat med ”fotnedsättningar” från politiskt håll, med ett undantag, mer pengar till apoteksverksamhet/handelsmarginal kommer inte, säger han.

– Tydligast var kanske Lena Hallengren (S) som uttryckte att när vi nu har en omreglerad marknad så är det ju aktörerna och inte politikerna som ska komma med förslag om utveckling och förbättring.

Svensk Farmaci ringde upp Barbro Westerholm, Folkpartiets erfarna ledamot i Socialutskottet som följt apotekssektorns utveckling sedan före monopoliseringen.

Dagens modell för apotekens intjäning, där handelsmarginalen är relativt låg på receptläkemedel men intjäningen större på det övriga sortimentet, har kritiserats från många håll, och var också en av de frågor som debatterades häromveckan.

Barbro Westerholm var den i debatten som var mest bekymrad över modellen. Hon uttryckte bland annat att ”vi måste se på modellen och hur vi kan utveckla den”.

Kan du utveckla resonemanget, Barbro Westerholm?

– Apoteken är en viktig del av hälso- och sjukvården och det är oerhört viktigt att man kan få en god professionell rådgivning kring sina läkemedel, inte minst de receptbelagda. Vi måste kunna kräva att apoteken gör detta på ett bra sätt, det är ett grundkrav. Men marginalen måste också täcka det här arbetet.

– Jag tycker därför att det här viktiga arbetet på apoteken borde kostnadsberäknas. När man gjort en sådan analys borde TLV, som sätter handelsmarginalen, få del av denna. Jag har dock inga synpunkter i detalj på hur ersättningen bör utformas, säger Barbro Westerholm.

Ser du tecken på problem på dagens apoteksmarknad, när det gäller apotekens förmåga att leva upp till det ”grundkrav” som du beskriver?

– Nej, men de första åren efter omregleringen har till stor del gått till tekniska frågor, först nu kan man säga att reformen har landat. När det väl har skett blir det viktigt att se till att den viktiga roll som det svenska apoteksväsendet under många år byggde upp inom hälso- och sjukvården, något som påbörjades redan före monopoltiden, inte går förlorad, säger Barbro Westerholm.

Andra läser