Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Furmark: “Tillgång till läkemedel ska vara jämlik”

En ny handlingsplan har antagits för den nationella läkemedelsstrategin inför 2014. Fyra ”prioriterade aktiviteter” tillförs nästa år. Nya statssekreteraren betonar jämlik tillgång till läkemedel.

De fyra nya aktiviteterna inför nästa år är:

– Prioritera ordnat införande och uppföljning av nya läkemedel ur ett innovations- och jämlikhetsperspektiv.

– Göra en förstudie för att ”utreda förutsättningarna för att tillhandahålla ett nationellt ordinationsstöd för läkemedelsbehandling till barn”.

– Minska utrymmet för oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept.

– Ökat fokus på antibiotikaresistensen.

Lena Furmark (KD), ny statssekreterare på Socialdepartementet, lyfter fram ordnat införande och jämlik tillgång i pressmeddelandet nu på morgonen.

– En sammanhållen nationell introduktionsprocess för nya innovativa läkemedel är ett viktigt steg för att optimera tidig användning av nya läkemedel. Det ska inte spela någon roll om du bor i norr eller i söder, i ett stort eller i ett litet landsting. Tillgången till läkemedel ska vara jämlik, säger Lena Furmark.

Läs mer om handlingsplanen/läkemedelsstrategin på Läkemedelsverkets hemsida.

Andra läser