Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nollvision utvecklas

Sveriges Farmaceuters styrelse har beslutat att omarbeta förbundets Nollvision för läkemedelsrelaterade problem på flera punkter.

Det var hösten 2011 som dåvarande Sveriges Farmacevtförbunds fullmäktigemöte antog nollvisionen.

Vid ett förbundsstyrelsemöte förra veckan beslöt Sveriges Farmaceuters styrelse att anta en rad förändringar i dokumentet, förändringar som en arbetsgrupp utarbetat tidigare i år.

– Det är viktigt att hålla dokumentet levande och så aktuellt som möjligt. Det har också hänt en del sedan 2011, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

En av förändringarna gäller rätten till läkemedelsgenomgång för patienter över 75 med fem eller fler läkemedel, en rätt som nu har implementerats i föreskrifter från Socialstyrelsen.

– Vi har drivit frågan om rätten till läkemedelsgenomgångar aktivt tidigare, och den frågan kan ju ses som avbockad nu. Därför har vi i stället ändrat formuleringarna så att de tar fasta på att samhället måste tillföra resurser för att läkemedelsgenomgångarna ska bli verklighet i tillräcklig omfattning.

– Vi har också betonat farmaceutens roll i egenvården mer än tidigare, bland annat utifrån resultaten av vår medlemsenkät till apoteksverksamma nyligen, säger Clary Holtendal.

Andra förändringar gäller farmaceuters roll i kommunal verksamhet och generikabytet.

I det senare fallet vill förbundet se en förändring i linje med Sofia Wallströms förslag, nämligen att patienten ska ha möjlighet att få samma läkemedel inom förmånen under hela receptets giltighetstid.

Det uppdaterade nollvisionsdokumentet finns inom kort på Sveriges Farmaceuters hemsida.

Andra läser